Công văn 563/TCHQ-KTTT

Công văn số 563/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý nợ thuế truy thu

Nội dung toàn văn Công văn 563/TCHQ-KTTT Xử lý nợ thuế truy thu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 563/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế truy thu

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi: 

 

- Công ty Lam Hồng
  (29 Phan Đăng Lưu – Tp Vinh - Nghệ An)
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 52/CV ngày 31/10/2006 của Công ty Lam Hồng về việc xin giải tỏa cưỡng chế có thời hạn đối với các tờ khai nợ thuế truy thu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Lam Hồng hiện còn nợ thuế truy thu do nhập khẩu bộ linh kiện CKD hai bánh theo phương thức đổi hàng với Lào theo các tờ khai 462/NKD, 463/NKD, 464/NKD ngày 30/12/2002 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Quy Nhơn – Cục Hải quan Bình Định; tờ khai 121/NKD ngày 31/12/2002 tại Hải quan CK Cảng Dung Quất – Cục Hải quan Quảng Ngãi.

Căn cứ Điều 22 của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội quy định: "Trong trường hợp đối tượng nộp thuế không đồng ý với quyết định của cơ quan Hải quan về số tiền thuế, tiền phạt, hình thức xử phạt thì vẫn phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, chấp hành hình thức xử phạt, đồng thời có quyền khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo"; Yêu cầu Công ty nộp hết số tiền thuế truy thu theo các tờ khai trên tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi theo quy định.

Trường hợp Công ty có khó khăn về tài chính; Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Căn cứ mục IV phần G Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Yêu cầu Công ty Lam Hồng phải đăng ký kế hoạch nộp hết số nợ thuế truy thu của các tờ khai nêu trên với Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi; đồng thời có tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số nợ thuế truy thu đó. Trên cơ sở cam kết của Công ty và bảo lãnh của tổ chức tín dụng, Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi xem xét cho Công ty được nộp chậm số nợ thuế truy thu của các tờ khai nêu trên. Trong thời gian nộp chậm số nợ thuế truy thu, Công ty phải nộp 0,1% số tiền chậm nộp cho mỗi ngày nộp chậm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Lam Hồng biết và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi để được giải quyết cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 563/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu563/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2007
Ngày hiệu lực24/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 563/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 563/TCHQ-KTTT Xử lý nợ thuế truy thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 563/TCHQ-KTTT Xử lý nợ thuế truy thu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu563/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành24/01/2007
        Ngày hiệu lực24/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 563/TCHQ-KTTT Xử lý nợ thuế truy thu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 563/TCHQ-KTTT Xử lý nợ thuế truy thu

            • 24/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực