Công văn 563/TXNK-CST

Công văn 563/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 563/TXNK-CST 2018 thuế hàng hóa nhập khẩu cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/TXNK-CST
V/v hàng hóa nhập khẩu để cung cấp cho DNCX

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Getech Việt Nam,

Trả lời công văn số 06112017/GETECH ngày 06/11/2017 của Công ty TNHH Getech Việt Nam về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Căn cứ khoản 2 Điều Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX:

Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này.

Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hóa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì sau khi bàn giao công trình cho DNCX thì báo cáo lượng hàng hóa đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này”

2. Về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu; việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Getech Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty TNHH Getech Việt Nam là doanh nghiệp nội địa thì khi nhập khẩu hàng hóa phải nộp thuế nhập khẩu, khi xuất khẩu hàng hóa vào doanh nghiệp chế xuất không phải nộp thuế xuất khẩu và được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

3. Về thuế giá trị gia tăng

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Getech Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất thì hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp Công ty TNHH Getech Việt Nam là doanh nghiệp nội địa thì phải nộp thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam, khi xuất khẩu hàng hóa vào doanh nghiệp chế xuất thì được xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Getech Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 563/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu563/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 563/TXNK-CST 2018 thuế hàng hóa nhập khẩu cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 563/TXNK-CST 2018 thuế hàng hóa nhập khẩu cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu563/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành25/01/2018
        Ngày hiệu lực25/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 563/TXNK-CST 2018 thuế hàng hóa nhập khẩu cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 563/TXNK-CST 2018 thuế hàng hóa nhập khẩu cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

           • 25/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực