Công văn 563/UBDT-KHTC

Công văn 563/UBDT-KHTC năm 2016 về góp ý dự thảo Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 563/UBDT-KHTC góp ý dự thảo chương trình triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/UBDT-KHTC
V/v góp ý dự thảo CTHĐ của Chính phủ triển khai NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và CTHĐ của Chính phủ triển khai NQ của Quốc hội về PTKT-XH 5 năm 2016-2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số 4510/BKHĐT-TH ngày 10/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo 02 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Sau khi nghiên cứu dự thảo 02 Nghị quyết do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với nội dung, kết cấu dự thảo 02 Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết XII của Đảng và Chương trình hành động triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

2. Ý kiến góp ý:

Tại trang 15 mục 3, Phụ lục IV “Danh mục các chương trình, đề án do địa phương đề xuất các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện giai đoạn 2016 - 2020”, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có đề xuất Đề án “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, b trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiu s khu vực biên giới, xây dựng lực lượng dân quân cơ động ở vùng bin và các xã khu vực biên giới vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ T quốc trong tình hình mới” và đề nghị Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng, trình Bộ Chính trị quý III/2016. Về việc này Ủy ban Dân tộc đồng ý với đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tuy nhiên đđảm bảo Đề án có tính khả thi, Ủy ban Dân tộc đề nghị điều chỉnh một số nội dung:

- Điều chỉnh tên đề án thành “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu s khu vực biên giới”.

- Cấp trình: Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian trình: Quý III/2017.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc góp ý 02 dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết của Quốc hội, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ KHTC (04).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 563/UBDT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu563/UBDT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2016
Ngày hiệu lực16/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 563/UBDT-KHTC góp ý dự thảo chương trình triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 563/UBDT-KHTC góp ý dự thảo chương trình triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu563/UBDT-KHTC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành16/06/2016
        Ngày hiệu lực16/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 563/UBDT-KHTC góp ý dự thảo chương trình triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 563/UBDT-KHTC góp ý dự thảo chương trình triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 2016

              • 16/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực