Công văn 5631/TCHQ-GSQL

Công văn 5631/TCHQ-GSQL vướng mắc liên quan đến tiêu chí xuất xứ CTC trên C/O mẫu JV do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5631/TCHQ-GSQL vướng mắc liên quan đến tiêu chí xuất xứ CTC trên C/O


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5631/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc liên quan đến tiêu chí xuất xứ CTC trên C/O mẫu JV

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng.

Trả lời công văn số 5103/HQHP-GSQL ngày 20/10/2011 Cục Hải quan Hải Phòng về vướng mắc liên quan đến tiêu chí xuất xứ CTC tại ô số 5 của C/O mẫu JV của Nhật Bản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Phụ lục 1 Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 của Bộ Công Thương về Quy chế xuất xứ của Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA), hàng hóa thuộc danh mục Quy tắc sản phẩm cụ thể phải đáp ứng tiêu chí xuất xứ quy định tại danh mục. Việc ghi tiêu chí xuất xứ trên C/O phải phù hợp với nội dung hướng dẫn ở mặt sau C/O.

- Theo quy tắc xuất xứ của Hiệp định VJEPA, CTC là sự chuyển đổi mã số HS của hàng hóa (theo Hệ thống hài hòa) được tạo ra ở nước thành viên trong quá trình sản xuất từ nguyên liệu không xuất xứ. Theo tiêu chí này, sản phẩm hàng hóa sẽ có xuất xứ tại nước thực hiện quá trình sản xuất làm thay đổi mã số HS của các nguyên liệu không xuất xứ đưa vào sản xuất ra sản phẩm đó, ở các cấp độ chuyển đổi chương (CC)/chuyển đổi nhóm (CTH)/chuyển đổi phân nhóm (CTSH).

Theo đó, việc ghi tiêu chí xuất xứ CTC tại ô số 5 của C/O mẫu JV đề cập tại công văn trên (cho mặt hàng-mã số HS 848420 phải đáp ứng tiêu chí chuyển đổi chương-CC tại danh mục Quy tắc xuất xứ sản phẩm cụ thể) là phù hợp với quy định về ghi tiêu chí xuất xứ ở mặt sau C/O.

- Việc kiểm tra C/O có ghi tiêu chí CTC thực hiện theo quy định hiện hành, trường hợp có nghi vấn rõ rệt về xuất xứ lô hàng (ví dụ: mã số HS của hàng hóa nhập khẩu không thay đổi so với mã số HS của nguyên liệu sản xuất ra hàng hóa đó), sẽ áp dụng quy định điều tra xác minh của Hiệp định thương mại tự do, Khoản 6.2 Mục II Thông tư 45/2007/TT-BTC ngày 07/03/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện thuế suất ưu đãi đặc biệt, Mục VI Quyết định số 1450/2009/QĐ-TCHQ ngày 24/07/2009 về quy định kiểm tra, xác định xuất xứ.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5631/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5631/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2011
Ngày hiệu lực09/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5631/TCHQ-GSQL vướng mắc liên quan đến tiêu chí xuất xứ CTC trên C/O


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5631/TCHQ-GSQL vướng mắc liên quan đến tiêu chí xuất xứ CTC trên C/O
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5631/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành09/11/2011
        Ngày hiệu lực09/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5631/TCHQ-GSQL vướng mắc liên quan đến tiêu chí xuất xứ CTC trên C/O

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5631/TCHQ-GSQL vướng mắc liên quan đến tiêu chí xuất xứ CTC trên C/O

         • 09/11/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/11/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực