Công văn 5632/BNN-KH

Công văn 5632/BNN-KH góp ý kiến bổ sung quy hoạch khu kinh tế Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5632/BNN-KH góp ý kiến bổ sung quy hoạch khu kinh tế Trần Đề


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5632/BNN-KH
V/v góp ý kiến bổ sung quy hoạch KKT Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào quy hoạch phát triển các KKT ven biển Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số 6927/BKH-QLKKT ngày 30/9/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về góp ý kiến bổ sung quy hoạch KKT Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào quy hoạch phát triển các KKT ven biển Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cơ bản thống nhất với cấu trúc, nội dung trong Đề án và nhất trí bổ sung quy hoạch khu kinh tế Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020.

2. Để Đề án có tính khả thi và hoàn thiện hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn góp ý một số vấn đề sau:

2.1. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23/9/2008 về việc Phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020. Theo đó, tại khu vực các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đã có 3 khu kinh tế được thành lập và đang đi vào hoạt động gồm: Định An (Trà Vinh), Phú Quốc (Kiên Giang), Năm Căn (Cà Mau). Đề án thành lập Khu kinh tế Trần Đề (Sóc Trăng) cần được nghiên cứu trên cơ sở tổng kết, đánh giá hoạt động của các Khu kinh tế trong vùng, từ đó rút ra những mặt mạnh, xác định được lợi thế cạnh tranh nếu Khu kinh tế Trần Đề (Sóc Trăng) được thành lập.

Cần xác định rõ hơn chức năng của Khu kinh tế, trong đó dự án, công trình nòng cốt mang ý nghĩa quốc gia phải được xác định là điểm nhấn.

2.2. Về căn cứ lập đề án xây dựng khu kinh tế biển Trần Đề tỉnh Sóc Trăng cần bổ sung các căn cứ:

- Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 15/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020;

- Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg ngày 19/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

2.3. Tại Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 13/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020 có Khu bảo tồn vùng nước nội địa cửa sông Tiền và cửa sông Hậu chịu ảnh hưởng của Khu kinh tế Trần Đề. Vì vậy, trong Đề án xây dựng cần có phương án bảo tồn đa dạng sinh học các loài thủy sinh quý hiếm trong khu bảo tồn.

2.4. Về Định hướng phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản:

- Các huyện Vĩnh Châu, Trần Đề và Cù Lao Dung có vị trí quan trọng đối với phát triển nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng: thủy sản năm 2009 (chủ yếu ở Vĩnh Châu), khai thác 30.170 tấn (chiếm 87,9% toàn tỉnh), nuôi trồng 82.300 tấn (60%); trồng mía (Cù Lao Dung) 7.585 ha, chiếm 13% diện tích trồng mía cả vùng ĐBSCL; diện tích rau màu 26.800 ha, chiếm 57% diện tích toàn tỉnh;… Vì vậy trong đề án cần có định hướng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, chế biến nông, thủy sản… để phát huy lợi thế của khu kinh tế. Cần cân nhắc việc thu hẹp diện tích trồng mía của huyện Cù Lao Dung để xây dựng cảng Trần Đề và khu du lịch, cũng như diện tích nuôi trồng thủy sản công nghiệp và bán công nghiệp của huyện Vĩnh Châu.

- Về hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn: Trong khu kinh tế Trần Đề có nhiều công trình, dự án hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đã và đang được đầu tư xây dựng gồm cảng cá Trần Đề, khu neo đậu tránh trú bão Trần Đề, Đê biển Cù Lao Dung (85km), đồng muối Vĩnh Châu. Vì vậy, trong quy hoạch không gian phát triển đề nghị tận dụng tối đa hạ tầng các công trình này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về góp ý kiến bổ sung Quy hoạch KKT Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào quy hoạch phát triển các KKT biển Việt Nam đến năm 2020 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham khảo, hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ./. 

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5632/BNN-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5632/BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2010
Ngày hiệu lực14/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5632/BNN-KH góp ý kiến bổ sung quy hoạch khu kinh tế Trần Đề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5632/BNN-KH góp ý kiến bổ sung quy hoạch khu kinh tế Trần Đề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5632/BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrang Hiếu Dũng
        Ngày ban hành14/10/2010
        Ngày hiệu lực14/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5632/BNN-KH góp ý kiến bổ sung quy hoạch khu kinh tế Trần Đề

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5632/BNN-KH góp ý kiến bổ sung quy hoạch khu kinh tế Trần Đề

           • 14/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực