Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD

Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD năm 2019 về tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD 2019 tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên


BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5636/BKHĐT-ĐKKD
V/v tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Lê Hoàng Thịnh
(Đ/c: Chung cư Bình Minh, Lương Định Của, Bình An, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 6538/VPCP-ĐMDN ngày 23/7/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Ông đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề nghị hướng dẫn về tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp quy định:

“Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty”.

Luật Doanh nghiệp không có quy định về tỷ lệ phần trăm biểu quyết tối thiểu mà Điều lệ công ty quy định để thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Xin thông báo để Ông được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ - Vụ ĐMDN (thay trả lời CV số 6538/VPCP-ĐMDN);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng tải);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).VR6

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5636/BKHĐT-ĐKKD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2019
Ngày hiệu lực12/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD

Lược đồ Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD 2019 tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD 2019 tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5636/BKHĐT-ĐKKD
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đức Tâm
        Ngày ban hành12/08/2019
        Ngày hiệu lực12/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD 2019 tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5636/BKHĐT-ĐKKD 2019 tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của Hội đồng thành viên

             • 12/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực