Công văn 564/TTg-QHQT

Công văn 564/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu Chương trình Môi trường Liên hợp quốc tài trợ cho Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 564/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu Chương trình Môi trường Liên hợp quốc tài trợ cho Bộ Xây dựng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 564/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu UNEP tài trợ cho Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1934/BKH-KTĐN ngày 26 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án “Nâng cao năng lực phát triển cộng đồng xanh ở Việt Nam” vào danh mục các dự án do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Xây dựng phối hợp với UNEP hoàn chỉnh nội dung, thẩm định, phê duyệt, ký văn kiện Dự án với UNEP. Bộ Xây dựng cần lưu ý các ý kiến góp ý của Bộ Tài chính trong quá trình thực hiện Dự án.

3. Vốn đối ứng thực hiện Dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm tương ứng của Bộ Xây dựng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNEP biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thuộc tính Công văn 564/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu564/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2010
Ngày hiệu lực08/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 564/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu Chương trình Môi trường Liên hợp quốc tài trợ cho Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 564/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu Chương trình Môi trường Liên hợp quốc tài trợ cho Bộ Xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu564/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành08/04/2010
        Ngày hiệu lực08/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 564/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu Chương trình Môi trường Liên hợp quốc tài trợ cho Bộ Xây dựng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 564/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án yêu cầu Chương trình Môi trường Liên hợp quốc tài trợ cho Bộ Xây dựng

             • 08/04/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/04/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực