Công văn 564/VPCP-KTTH

Công văn 564/VPCP-KTTH về ưu đãi thuế đối với khu kinh tế, khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 564/VPCP-KTTH ưu đãi thuế đối với khu kinh tế khu công nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi thuế đối với khu kinh tế, khu công nghiệp.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 17635/BTC-CST ngày 21 tháng 12 năm 2012 về việc báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 và Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính tổng hợp những kiến nghị của các Bộ, địa phương về các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung các Luật thuế này.

2. Trong quý I năm 2013, giao Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định mới thay thế các Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 và số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Đồng ý cho phép các khu kinh tế cửa khẩu đang thực hiện chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ được tiếp tục thực hiện chính sách này cho đến khi Quyết định mới thay thế các Quyết định số: 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 và số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 nêu trên có hiệu lực thi hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTg.CP, các Vụ: TH, PL, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 564/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu564/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2013
Ngày hiệu lực17/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 564/VPCP-KTTH ưu đãi thuế đối với khu kinh tế khu công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 564/VPCP-KTTH ưu đãi thuế đối với khu kinh tế khu công nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu564/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành17/01/2013
        Ngày hiệu lực17/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 564/VPCP-KTTH ưu đãi thuế đối với khu kinh tế khu công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 564/VPCP-KTTH ưu đãi thuế đối với khu kinh tế khu công nghiệp

           • 17/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực