Công văn 5640/HTQTCT-CT

Công văn 5640/HTQTCT-CT năm 2015 trả lời nghiệp vụ chứng thực về lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5640/HTQTCT-CT lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản 2015


BỘ TƯ PHÁP
CỤC H TỊCH, QUỐC TỊCH, CHNG THC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5640/HTQTCT-CT
V/v trả lời nghiệp vụ chứng thực

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tư pháp Tuyên Quang

Trả lời công văn số 922/STP-XD&KTVB ngày 7/10/2015 của Sở Tư pháp Tuyên Quang về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định về lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định: “Các cá nhân, hộ gia đình vay vn tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này không phải nộp các lệ phí sau: Lệ phí chứng thực hợp đng thế chấp tài sản tại cơ quan thực hiện chứng thực hợp đồng...”. Theo đó, đề nghị các địa phương không thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch thế chấp tài sản đối với các cá nhân, hộ gia đình kể từ ngày 25/7/2015 (ngày Nghị định này có hiệu lực).

Ngày 12/10/2015, liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP (có hiệu lực thi hành từ 30/11/2015) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đng, giao dịch cũng tiếp tục khng định tinh thần nêu trên. Tại, khoản 2 Điều 2 của Thông tư liên tịch này cũng quy định: “Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng đ phục vụ phát trin nông nghiệp nông thôn theo quy định tại Nghị định s 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì không phi nộp lệ phí chng thực hợp đồng thế chấp tài sản”. Mặc dù Thông tư liên tịch không nhắc đến thời điểm có hiệu lực của quy định nói trên, nhưng tinh thần được hiu là kể từ ngày 25/7/2015 các địa phương không thu lệ phí chứng thực đối với các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP.

Đề nghị Sở Tư pháp triển khai thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Vụ PL Dân sự kinh tế (đ
biết);
- Lưu: VT (Hng).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5640/HTQTCT-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5640/HTQTCT-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5640/HTQTCT-CT lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5640/HTQTCT-CT lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5640/HTQTCT-CT
        Cơ quan ban hànhquốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
        Người ký***, Nguyễn Công Khanh
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5640/HTQTCT-CT lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5640/HTQTCT-CT lệ phí chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản 2015

           • 02/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực