Công văn 56428/CT-HTr

Công văn 56428/CT-HTr năm 2014 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 56428/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56428/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Bảo hiểm BIDV Thăng Long
Đ/C: Tầng 6 tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội; MST: 0100931299-020.

Trả lời công văn số 368/CV-KTHC ngày 15/10/2014 của Công ty Bảo hiểm BIDV Thăng Long hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8, Điều 14 và khoản 2, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ qui định về nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

- Tại khoản 9, Điều 14 qui định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

"9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt".

- Tại khoản 2, khoản 5 Điều 15 qui định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

"2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

...

5. Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT".

Căn cứ khoản 1, Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN Nghị định 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

"1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này."

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợp Công ty Bảo hiểm BIDV Thăng Long phát sinh 03 số hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ của Công ty CP du lịch khách sạn Sơn La lập trong cùng ngày 31/12/2013 có tổng giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng đã có chứng từ thanh toán bằng tiền mặt thì công ty không được được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty Bảo hiểm BIDV Thăng Long biết và áp dụng theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 56428/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu56428/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2014
Ngày hiệu lực03/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 56428/CT-HTr

Lược đồ Công văn 56428/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 56428/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu56428/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýThái Dũng Tiến
        Ngày ban hành03/11/2014
        Ngày hiệu lực03/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 56428/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 56428/CT-HTr năm 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp Hà Nội

            • 03/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực