Công văn 5648/VPCP-CN

Công văn số 5648/VPCP-CN về việc chuyển giao các kết quả của Đề án 112 do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 5648/VPCP-CN chuyển giao các kết quả của Đề án 112


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5648/VPCP-CN
V/v chuyển giao các kết quả của Đề án 112

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 454/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24 tháng 9 năm 2007 về việc chuyển giao các kết quả của Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (gọi tắt là Đề án 112), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận nguyên trạng bộ máy giúp việc Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ cùng kết quả của Đề án như đề nghị tại công văn nêu trên.

Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ được tiếp tục sử dụng các phòng làm việc và phòng lắp đặt thiết bị kỹ thuật hiện có.

2. Trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông chưa làm thủ tục tiếp nhận Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ, giao Kế toán trưởng Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ làm đầu mối tiếp nhận các công văn gửi đến Ban Điều hành, giao Văn phòng Chính phủ tiếp tục trả lương cho các cán bộ của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ.

3. Giao Văn phòng Chính phủ (Cục Quản trị - Tài vụ) phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc giải quyết các tồn tại về kinh phí của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ được cấp qua tài khoản của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TCCB, CCHC, KG, TH, HC, NC,
Trung tâm Tin học, Cục Quản trị - Tài vụ;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3b). 135

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5648/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5648/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2007
Ngày hiệu lực05/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5648/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 5648/VPCP-CN chuyển giao các kết quả của Đề án 112


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5648/VPCP-CN chuyển giao các kết quả của Đề án 112
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5648/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành05/10/2007
        Ngày hiệu lực05/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5648/VPCP-CN chuyển giao các kết quả của Đề án 112

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5648/VPCP-CN chuyển giao các kết quả của Đề án 112

              • 05/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực