Công văn 565/BGTVT-VT

Công văn 565/BGTVT-VT năm 2018 về báo cáo, đề xuất về nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ (chạy bằng năng lượng có điện hoặc động cơ xăng) để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 565/BGTVT-VT 2018 nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách tham quan


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/BGTVT-VT
V/v: Báo cáo, đề xuất về nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ (chạy bằng năng lượng có điện hoặc động cơ xăng) để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 887/TTg-CN ngày 21/6/2017, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2235/TTg-KTN ngày 13/12/2016, Bộ GTVT kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Thực trạng triển khai thí điểm

a) Về số lượng đơn vị và phương tiện

Tính đến nay, đã có 21 địa phương được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép thí điểm hoạt động xe 4 bánh gắn động cơ để chở khách du lịch trong phạm vi hạn chế. Trong đó, có 16 địa phương triển khai chính thức (Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nng, Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế) với 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, 587 hộ kinh doanh, tổng số phương tiện 2.345 xe (trong đó 2.302 xe chạy năng lượng điện và 43 xe chạy động cơ xăng), còn lại 05 địa phương (Đồng Tháp, Hòa Bình, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Phúc) đang xây dựng quyết định quy định phạm vi tuyến đường hoạt động và đơn vị đang đầu tư phương tiện.

b) Về thực hiện đăng ký, đăng kiểm phương tiện

Đến nay, hầu hết các địa phương đã hướng dẫn thực hiện đăng ký theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014; kiểm định an toàn kỹ thuật và quy định đối với phương tiện theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế. Tuy nhiên, qua số liệu báo cáo thì hiện tại trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa số phương tiện đang hoạt động hầu như được đầu tư từ trước Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 do đó thiếu các thành phần hồ sơ, giấy tờ để thực hiện đăng kiểm và đăng ký phương tiện, hiện tại 02 địa phương này giao Ủy ban nhân dân các thị xã, huyện thực hiện đăng ký tạm do Công an địa phương cấp để quản lý. Do đó phương tiện chưa được thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT và đăng ký cấp biển kiểm soát chính thức theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 như các địa phương khác đang thực hiện.

c) Về ban hành quy định quản lý trong triển khai thí điểm

Bộ GTVT đã ban hành và hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khin tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế; Bộ Công an đã hướng dẫn thực hiện đăng ký phương tiện theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

Hầu hết các địa phương ban hành quy định tạm thời, quy định phạm vi tuyến đường, khu vực hạn chế để quản lý phương tiện trước khi cho phép triển khai thí điểm trên địa bàn địa phương mình. Đồng thời cơ quan quản lý thuế địa phương đã hướng dẫn thực hiện việc thu thuế trước bạ và nghĩa vụ thuế đối với đơn vị thí điểm.

2. Công tác triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 887/TTg-CN ngày 21/6/2017

Sau khi nhận được Văn bản số 887/TTg-CN Bộ GTVT đã có 02 Văn bản để triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

a) Văn bản số 8187/BGTVT-VT ngày 25/07/2017 của Bộ GTVT về việc thực hiện thí điểm sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách trên địa bàn các địa phương: Quảng Ninh, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Cao Bằng, Đồng Tháp, Sóc Trăng. Trong nội dung văn bản này, Bộ GTVT đã đề nghị UBND tỉnh, thành phố triển khai thực hiện như sau:

- Phê duyệt Đề án thí điểm do các doanh nghiệp, Hợp tác xã có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn địa phương mình.

- Giao Sở GTVT:

+ Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp đã được phê duyệt thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trong khu vực hạn chế sử dụng Xe được đăng ký, cấp biển số theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014; thực hiện kiểm tra lưu hành an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với Xe theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong khu vực hạn chế.

+ Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã liên quan báo cáo, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với Xe theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưng Bộ GTVT và phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

- Hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư phương tiện và thực hiện các quy định theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT cụ thể:

+ Về Xe là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chạy bằng động cơ (sử dụng năng lượng điện), có kết cấu để chở người, hai trục, ít nhất bốn bánh xe, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 30 km/h, số chỗ ngồi tối đa không quá 15 chỗ (k cả chỗ ngồi của người lái)”; Xe tham gia giao thông phải có: Giấy đăng ký và biển số Xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Giấy chứng nhận lưu hành còn hiệu lực, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

+ Về người điều khiển Xe: Người điều khiển Xe phải có Giấy phép lái xe từ hạng B2 trở lên và phải tuân thủ theo quy định tại Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

+ Chấp hành quy định khi tham gia giao thông: Việc chấp hành quy tắc giao thông đường bộ, mức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo quy định của Chính phủ và áp dụng theo loại phương tiện tương tự xe ô tô chở người từ 15 chỗ trở xuống. Cam kết và thực hiện chỉ tổ chức cho phương tiện hoạt động trong phạm vi, tuyến đường hoạt động và thời gian hoạt động do UBND tỉnh quy định.

- Sau 6 tháng thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo; định kỳ ngày 25 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả triển khai thí điểm về Bộ GTVT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Văn bản số 8333/BGTVT-VT ngày 27/07/2017 của Bộ GTVT về việc rà soát, thống nhất với địa phương có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế. Trong nội dung Văn bản này, Bộ GTVT đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế xây dựng Đề án chi tiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thống nhất và gửi về Bộ GTVT. Trong nội dung Đề án thí điểm phải đảm bảo về nội dung, kết cấu của một Đề án và có các nội dung cam kết:

+ Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7236/TTg-KTN ngày 30/8/2016 về việc quản lý hoạt động đối với xe 4 bánh có gắn động cơ “việc thí điểm vận hành xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng chỉ được xem xét đối với phương tiện mới khi đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký, kiểm định theo quy định”;

+ Nêu rõ phạm vi tuyến đường, khu vực hoạt động và số lượng phương tiện tham gia hoạt động, kiểu loại phương tiện và cam kết đảm bảo phương tiện phải được đăng ký, cấp biển số theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014; kiểm định an toàn kỹ thuật và quy định đối với phương tiện theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

- Khi chưa được cho phép thí điểm hoạt động loại hình này thì giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn địa phương không để các trường hợp hoạt động tự phát dẫn đến không quản lý được và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Văn bản của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đề án chi tiết kèm theo gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Vận tải, số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) để xem xét và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Kết quả rà soát nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế

Tính đến ngày 31/12/2017, Bộ GTVT đã nhận được văn bản của 24 địa phương gửi Bộ GTVT báo cáo nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn địa phương mình. Kết quả cụ thể như sau:

a) Có 07 địa phương có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế và đã có đề án hoặc phương án hoạt động đảm bảo các nội dung yêu cầu của quy định hiện hành, gồm: (1) Sơn La (Công văn số 3014/UBND-KT ngày 20/09/2017 có 01 đơn vị); (2) Lâm Đồng (Công văn số 3074/UBND-GT ngày 22/05/2017 có 01 đơn vị); (3) Bến Tre (Công văn số 4152/UBND-KT ngày 14/9/2017 có 01 đơn vị); (4) Tây Ninh (Công văn số 2493/UBND-KTN ngày 18/9/2017 có 01 đơn vị); (5) Phú Yên (Công văn số 4518/UBND-ĐTXD ngày 17/08/2017 có 02 đơn vị và do Sở GTVT Phú Yên lập Đ án); (6) Ninh Thuận (Công văn số 3917/UBND-GT ngày 21/9/2017 có 01 đơn vị và gửi bổ sung Đề án chi tiết ngày 18/12/2017); (7) Bạc Liêu (Công văn số 2624/UBND-KT ngày 18/7/2017 có 01 đơn vị).

(Đề án chi tiết của các đơn vị gửi kèm theo Công văn này)

b) Có 01 địa phương có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế (Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có Công văn số 4575/UBND-CN ngày 15/9/2017 chỉ đạo Sở GTVT hướng dẫn việc lập Đề án thí điểm và báo cáo Bộ GTVT nhưng đến nay Bộ GTVT vẫn chưa nhận được Đề án thí điểm).

c) Có 09 địa phương chưa có nhu cầu hoạt động (hoặc có nhưng chỉ hoạt động nội bộ không tham gia giao thông công cộng), gồm: (1) Vĩnh Long (Công văn số 244/BC-UBND ngày 20/9/2017 có 02 đơn vị có xe hoạt động trong đường nội bộ của khu du lịch); (2) Bình Phước (Công văn số 169/BC-SGTVT ngày 18/9/2017); (3) Bắc Giang (Công văn số 4128/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 13/09/2017); (4) Long An (Công văn số 2627/SGTVT-PTNL ngày 13/9/2017); (5) Hà Tĩnh (Công văn số 2576/SGTVT-QLPT&NL ngày 12/9/2017 có 03 địa bàn có hoạt động trong các Trường Đại học và khu du lịch); (6) Đắk Lắk (Công văn số 1260/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 10/08/2017 triển khai đến đơn vị vận tải nhưng không có đăng ký thí điểm); (7) Đắk Nông (Công văn số 4423/UBND-CNXD ngày 16/08/2017 không có đơn vị đăng ký thí điểm); (8) Bắc Kạn (Công văn số 1227/SGTVT/QLVT-PT&NL ngày 27/9/2017); (9) Trà Vinh (Công văn s 329/SGTVT-VT ngày 19/9/2017).

d) Có 07 địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm có văn bản rà soát và báo cáo, gồm: (1) Khánh Hòa (Công văn số 8162/UBND-KT ngày 07/9/2017) báo cáo tình hình hoạt động hiện có 03 đơn vị đang hoạt động thí điểm xe điện (không có xe xăng) gồm: Công ty TNHH MTV Sao mai có 20 xe, Công ty cổ phần Du lịch Khoáng nóng Nha Trang Seafood F17 có 09 xe, Công ty cổ phần Du lịch Hải Đảo có 04 xe; (2) Kiên Giang (Công văn số 1391/UBND-KTCN ngày 08/9/2017) xin chủ trương thí điểm tại địa bàn xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang do Công ty TNHH MTV Thương mại, du lịch Hoàng Anh Hòn Sơn lập Đề án thí điểm; Công văn số 1579/UBND-KTCN ngày 17/10/2017 xin chủ trương thí điểm xe chở người 4 bánh trên địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang do Công ty TNHH MTV Hương Xưa Hà Tiên lập Đề án thí điểm; (3) Thành phố Hà Nội (Công văn số 5812/UBND-ĐT ngày 15/11/2017 báo cáo thực trạng có tổng số 88 xe điện của 05 doanh nghiệp đang hoạt động thí điểm tại 03 khu vực trên địa bàn thành phố và UBND thành phố đang giao Sở GTVT Hà Nội hướng dẫn lập Đ án thí điểm trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; (4) Cao Bằng (Công văn số 3010/UBND-TH ngày 18/9/2017) báo cáo có thêm 02 đơn vị xin hoạt động trên địa bàn thành phố Cao Bằng và Khu du lịch động Ngầm ngao, huyện Trùng Khánh; (5) Thanh Hóa (Công văn số 3310/SGTVT-QLVT ngày 28/9/2017) báo cáo thực trạng trên địa bàn có 547 xe điện đang hoạt động thí điểm và đề xuất quy định niên hạn cho loại xe này; (6) Đồng Tháp (Công văn số 354/UBND-ĐTXD ngày 26/9/2017 về việc chủ trương thí điểm trên địa bàn thành phố Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp do Công ty TNHH Như Ý Sa Đéc lập Đ án thí điểm; (7) Quảng Ngãi (Công văn số 4832/UBND-CNXD ngày 08/9/2017 giao Sở GTVT thực hiện yêu cầu của Bộ GTVT và báo cáo lại UBND những trường hợp vượt thẩm quyền.

đ) Còn lại 39 địa phương khác Bộ GTVT chưa nhận được văn bản trả lời Văn bản số 8333/BGTVT-VT ngày 27/07/2017.

4. Đề xuất, kiến nghị

Để tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1634/TTg-KTN ngày 11/9/2015, Văn bản số 7236/TTg-KTN ngày 30/8/2016, Văn bản số 2235/TTg-KTN ngày 13/12/2016, Văn bản số 887/TTg-CN ngày 21/6/2017 tạo điều kiện phát triển du lịch và văn minh đô thị, giảm ô nhiễm môi trường đồng thời bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, sự công bằng, bình đẳng giữa các địa phương. Đồng thời sau khi nghiên cứu đề xuất của các địa phương nêu tại mục 2a, 2b của Công văn này, các Đề án gửi kèm, Bộ GTVT thấy rằng địa bàn các địa phương này có nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế là phù hợp. Tuy nhiên, trong số các địa phương có nhu cầu hoạt động thì còn có 01 địa phương chưa có Đề án cụ thể như đã nêu tại mục 2 Công văn này.

Trên cơ sở quy định hiện hành liên quan, kết quả rà soát và đề xuất từ các địa phương, Bộ GTVT kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện như sau:

4.1. Cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Lâm Đồng, Bến Tre, Tây Ninh, Phú Yên, Ninh Thuận, Bạc Liêu:

a) Tổ chức hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế theo nhu cầu thực tế của địa phương.

b) Chỉ đạo Sở GTVT hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng vận chuyển khách du lịch hoàn thiện Đề án chi tiết, trong nội dung Đề án phải đảm bảo cam kết:

- Thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7236/TTg-KTN ngày 30/8/2016 về việc quản lý hoạt động đối với xe 4 bánh có gắn động cơ “việc thí điểm vận hành xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng chỉ được xem xét đối với phương tiện mới khi đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và đăng ký, kiểm định theo quy định”.

- Nêu rõ phạm vi tuyến đường, khu vực hoạt động và số lượng phương tiện tham gia hoạt động, kiểu loại phương tiện và cam kết đảm bảo phương tiện phải được đăng ký, cấp biển số theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014; kiểm định an toàn kỹ thuật và quy định đối với phương tiện theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

4.2. Ủy ban nhân dân các tỉnh căn cứ thực trạng phát triển du lịch của địa phương phối hợp Bộ GTVT để hướng dẫn các đơn vị có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế xây dựng Đề án hoặc phương án hoạt động phù hợp quy định hiện hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/06/2018 để xem xét, quyết định.

4.3. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ chạy xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế theo nhu cầu thực tế của địa phương (địa phương này đã được thí điểm xe 4 bánh chạy năng lượng điện).

4.4. Trên cơ sở hiện trạng nêu tại mục 1 của văn bản này, Bộ GTVT kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế chủ động xây dựng quy định tạm thời đảm bảo quản lý chặt chẽ phạm vi, số lượng, chất lượng phương tiện thí điểm như các văn bản đã chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và ý kiến các Bộ liên quan.

Bộ GTVT kính báo cáo và xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thứ trư
ng Lê Đình Thọ;
- Cục Cảnh sát giao thông;
- C
ác Vụ: PC, KHCN;
- Cục
ĐKVN;
- Sở GTVT các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, V.T
i (Phong 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 565/BGTVT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu565/BGTVT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 565/BGTVT-VT

Lược đồ Công văn 565/BGTVT-VT 2018 nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách tham quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 565/BGTVT-VT 2018 nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách tham quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu565/BGTVT-VT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Đình Thọ
        Ngày ban hành17/01/2018
        Ngày hiệu lực17/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 565/BGTVT-VT 2018 nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách tham quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 565/BGTVT-VT 2018 nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ chở khách tham quan

           • 17/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực