Công văn 565/VPCP-ĐMDN

Công văn 565/VPCP-ĐMDN năm 2019 về thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định 852/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 565/VPCP-ĐMDN 2019 thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/VPCP-ĐMDN
V/v thoái vốn của EVN tại Quyết định số 852/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban Quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại công văn số 258/UBQLV-NL ngày 22 tháng 11 năm 2018 về việc thông qua phương án và lộ trình thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Quyết định số 852/QĐ-TTg và ý kiến các Bộ: Tư pháp (công văn số 4729/BTP-PLDSKT ngày 10 tháng 12 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9180/BKHĐT-PTDN ngày 25 tháng 12 năm 2018, Tài chính (công văn s 229/BTC-TCDN ngày 05 tháng 01 năm 2019), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, giám sát EVN thực hiện thoái vốn tại các đơn vị đảm bảo tiến độ, hiệu quả, công khai, minh bạch, theo đúng Nghị định số: 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015, 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TP, KH&
ĐT, TC;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát
triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Hòa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 565/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu565/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2019
Ngày hiệu lực19/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 565/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 565/VPCP-ĐMDN 2019 thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 565/VPCP-ĐMDN 2019 thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu565/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành19/01/2019
        Ngày hiệu lực19/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 565/VPCP-ĐMDN 2019 thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 565/VPCP-ĐMDN 2019 thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

           • 19/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực