Công văn 5630/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 5650/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2017 về lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5650/BTNMT-TCQLĐĐ 2017 lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 2018


BỘ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5650/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Đđảm bảo đầy đủ căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong năm 2018; Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện như sau:

1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt thì tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 Luật Đất đai.

2. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh thì căn cứ vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đang chỉnh sửa hoàn thiện theo Thông báo kết quả thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; dự thảo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; danh mục công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện theo trình tự, nội dung quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CQHĐĐ
).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5630/BTNMT-TCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5630/BTNMT-TCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5630/BTNMT-TCQLĐĐ

Lược đồ Công văn 5650/BTNMT-TCQLĐĐ 2017 lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5650/BTNMT-TCQLĐĐ 2017 lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5630/BTNMT-TCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Thị Phương Hoa
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5650/BTNMT-TCQLĐĐ 2017 lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 2018

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5650/BTNMT-TCQLĐĐ 2017 lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 2018

           • 19/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực