Công văn 5650/KBNN-KTNN

Công văn 5650/KBNN-KTNN năm 2018 hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với Ban quản lý dự án được ủy thác toàn bộ do Kho bạc Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5650/KBNN-KTNN 2018 đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5650/KBNN-KTNN
V/v hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN đối với BQL dự án được ủy thác toàn bộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Thông tư số 52/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN), Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng ủy thác toàn bộ cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thực hiện quản lý dự án (bao gồm cả việc rút dự toán và giao dịch với cơ quan kiểm soát thanh toán), Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được chủ đầu tư ủy quyền làm chủ tài khoản như sau:

Chủ đầu tư mở tài khoản tại KBNN theo quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng TABMIS (hoặc văn bản thay thế nếu có) để nhận kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp.

Sau khi được KBNN chấp thuận việc đăng ký tài khoản, Chủ đầu tư làm thủ tục thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký để ủy quyền chủ tài khoản cho Ban quản lý dự án, cụ thể: Gửi KBNN nơi giao dịch Công văn đề nghị ủy quyền chủ tài khoản cho ban quản lý dự án kèm theo hợp đồng ủy thác (bản chính), Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mu 02/MTK, trong đó, tên đơn vị, chủ tài khoản, ủy quyền chủ tài khoản, kế toán trưởng, ủy quyền kế toán trưởng là tên của Ban quản lý dự án và các cán bộ của Ban quản lý, tại phần “Lý do thay đổi” ghi tên của Chủ đầu tư và ghi rõ “ủy quyền cho Ban quản lý làm chủ tài khoản theo hợp đồng số..., ngày ... tháng ... năm...”). Sau khi được KBNN chấp nhận việc thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký đối với các tài khoản được ủy quyền, Ban quản lý thay mặt chủ đầu tư thực hiện và chịu trách nhiệm với KBNN về các giao dịch với KBNN, thực hiện các nghĩa vụ của Chủ đầu tư với KBNN theo quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC trong phạm vi được ủy quyền.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị khẩn trương phản ánh về Kho bạc Nhà nước (Cục Kế toán nhà nước) để nghiên cứu, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, KBNN
(188 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5650/KBNN-KTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5650/KBNN-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2018
Ngày hiệu lực16/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5650/KBNN-KTNN

Lược đồ Công văn 5650/KBNN-KTNN 2018 đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5650/KBNN-KTNN 2018 đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5650/KBNN-KTNN
        Cơ quan ban hànhkho bạc nhà nước
        Người kýĐặng Thị Thủy
        Ngày ban hành16/11/2018
        Ngày hiệu lực16/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5650/KBNN-KTNN 2018 đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5650/KBNN-KTNN 2018 đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

           • 16/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực