Công văn 5652/VPCP-KGVX

Công văn số 5652/VPCP-KGVX về tổ chức bắn pháo hoa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5652/VPCP-KGVX tổ chức bắn pháo hoa


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 5652/VPCP-KGVX
V/v tổ chức bắn pháo hoa

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 2658/BVHTTDL-VP ngày 12 tháng 8 năm 2009), Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 4133/UBND-ĐTMT ngày 13 tháng 8 năm 2009) về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Lễ Khánh thành, thông xe cầu Phú Mỹ, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2009), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút vào tối ngày 02 tháng 9 năm 2009 nhân sự kiện trên.

Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, NC;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5652/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5652/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2009
Ngày hiệu lực18/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5652/VPCP-KGVX tổ chức bắn pháo hoa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5652/VPCP-KGVX tổ chức bắn pháo hoa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5652/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành18/08/2009
        Ngày hiệu lực18/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5652/VPCP-KGVX tổ chức bắn pháo hoa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5652/VPCP-KGVX tổ chức bắn pháo hoa

             • 18/08/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/08/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực