Công văn 5653/VPCP-ĐMDN

Công văn 5653/VPCP-ĐMDN về kiến nghị của doanh nghiệp tháng 5 năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5653/VPCP-ĐMDN 2018 kiến nghị doanh nghiệp tháng 5 năm 2018


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5653/VPCP-ĐMDN
V/v kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 5 năm 2018

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hải Phòng, Vĩnh Phúc;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 1229/PTM-VP ngày 05 tháng 6 năm 2018 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 5 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Các cơ quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo); báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ban Ch
đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: CN, QHĐP, KTTH, KGVX, V.I;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Thuộc tính Công văn 5653/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5653/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2018
Ngày hiệu lực14/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(16/06/2018)

Download Công văn 5653/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 5653/VPCP-ĐMDN 2018 kiến nghị doanh nghiệp tháng 5 năm 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5653/VPCP-ĐMDN 2018 kiến nghị doanh nghiệp tháng 5 năm 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5653/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành14/06/2018
        Ngày hiệu lực14/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (16/06/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5653/VPCP-ĐMDN 2018 kiến nghị doanh nghiệp tháng 5 năm 2018

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5653/VPCP-ĐMDN 2018 kiến nghị doanh nghiệp tháng 5 năm 2018

              • 14/06/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/06/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực