Công văn 5656/BGTVT-KHĐT

Công văn 5656/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ngoại giao về việc xin điều chỉnh nội dung Chương trình Aus4Transport do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5656/BGTVT-KHĐT 2021 xin điều chỉnh nội dung Chương trình Aus4Transport


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5656/BGTVT-KHĐT
V/v tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ KH&ĐT, Tài chính và Ngoại giao về việc xin điều chỉnh một số nội dung Chương trình Aus4Transport.

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 2.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 2 tại văn bản 211/BQLDA2-KHTH ngày 22/02/2021 về việc xem xét, gia hạn thời gian thực hiện thỏa thuận bổ sung Chương trình hỗ trợ kỹ thuật ngành giao thông vận tải (GTVT) giai đoạn 2017 - 2021, sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ốt-xtrây-li-a (gọi tắt là Chương trình Aus4Transport), Bộ GTVT đã có văn bản số 3143/BGTVT-KHĐT ngày 12/4/2021 gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Tài chính, Ngoại giao xin ý kiến điều chỉnh một số nội dung Chương trình Aus4Transport.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ KH&ĐT tại văn bản số 3059/BKHĐT-KTĐN ngày 24/5/2021; Bộ Tài chính tại văn bản số 5510/BTC-QLN ngày 27/5/2021 và Bộ Ngoại giao tại văn bản số 2036/BNG-ĐNA ngày 14/6/2021 (đính kèm), đề nghị Ban QLDA2 khẩn trương làm việc với Tư vấn Quản lý Chương trình Aus4Transport nghiên cứu, tiếp thu, cập nhật lại tiến độ các hoạt động và hoàn chỉnh Văn kiện dự án có Tờ trình Bộ GTVT về việc xin điều chỉnh và gia hạn Chương trình Aus4Transport theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Nguyễn Ngọc Đông (để b/cáo);
- Vụ trưởng (để b/cáo);
- Lưu VT, KHĐT.

TL BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHĐT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5656/BGTVT-KHĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5656/BGTVT-KHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2021
Ngày hiệu lực16/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(29/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5656/BGTVT-KHĐT

Lược đồ Công văn 5656/BGTVT-KHĐT 2021 xin điều chỉnh nội dung Chương trình Aus4Transport


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5656/BGTVT-KHĐT 2021 xin điều chỉnh nội dung Chương trình Aus4Transport
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5656/BGTVT-KHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Anh Dũng
        Ngày ban hành16/06/2021
        Ngày hiệu lực16/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (29/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5656/BGTVT-KHĐT 2021 xin điều chỉnh nội dung Chương trình Aus4Transport

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5656/BGTVT-KHĐT 2021 xin điều chỉnh nội dung Chương trình Aus4Transport

              • 16/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực