Công văn 5659/BTC-QLCS

Công văn 5659/BTC-QLCS năm 2018 thực hiện các Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và giao thông do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5659/BTC-QLCS 2018 thực hiện Nghị định quản lý tài sản hạ tầng thủy lợi giao thông


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5659/BTC-QLCS
V/v triển khai thực hiện các Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và giao thông

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 21/6/2017, Chính phủ đã ban hành 05 Nghị định (số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2015, số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018, số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018, số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018/NĐ-CP của Chính phủ) quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng: thủy lợi, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, đường sắt quốc gia.

Đ triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và 05 Nghị đnh nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại Điều 34 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017; Điều 30, Điều 31 Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018; Điều 26, Điều 27 Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018; Điều 29, Điều 30 Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018; Điều 29, Điều 30 Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ.

2. Tổ chức quán triệt việc thi hành, phổ biến nội dung của Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý,

3. T chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Bộ, cơ quan trung ương, địa phương ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tng thủy lợi, giao thông nêu trên và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

Bộ Tài chính mong nhận được sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; trường hợp khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời có ý kiến gửi về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòn
g Chính phủ;
- Bộ Tư pháp:
- L
ưu; VT, QLCS (80)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5659/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5659/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2018
Ngày hiệu lực16/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5659/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 5659/BTC-QLCS 2018 thực hiện Nghị định quản lý tài sản hạ tầng thủy lợi giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5659/BTC-QLCS 2018 thực hiện Nghị định quản lý tài sản hạ tầng thủy lợi giao thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5659/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành16/05/2018
        Ngày hiệu lực16/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5659/BTC-QLCS 2018 thực hiện Nghị định quản lý tài sản hạ tầng thủy lợi giao thông

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5659/BTC-QLCS 2018 thực hiện Nghị định quản lý tài sản hạ tầng thủy lợi giao thông

           • 16/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực