Công văn 566/TTg-QHQT

Công văn 566/TTg-QHQT triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản và Hiệp định thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 566/TTg-QHQT triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 566/TTg-QHQT
V/v triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản và Hiệp định thực hiện.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tài chính, Y tế, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 2340/TTr-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2009), để triển khai Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế (sau đây gọi là Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản) và Hiệp định thực hiện, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, thống nhất với phía Nhật Bản thời điểm thông báo hiệu lực của Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, đảm bảo bắt đầu thực thi Hiệp định ngay sau khi có hiệu lực.

2. Bộ Tài chính chuẩn bị các thủ tục cần thiết ban hành biểu thuế của Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản để hai bên cùng đồng thời thực hiện cam kết ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

3. Bộ Công Thương:

- Làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, đôn đốc việc triển khai thực hiện các cam kết và các chương trình hợp tác đã quy định trong khuôn khổ Hiệp định.

- Phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành các văn bản pháp lý về thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ cần thiết để hàng hóa của Việt Nam được hưởng ưu đãi ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Tài chính, các địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến rộng rãi các nội dung của Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản để nâng cao hiểu biết của nhân dân và các doanh nghiệp về các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng có hiệu quả những lợi ích đạt được.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Công Thương chuẩn bị phương án đàm phán về tiếp cận thị trường lao động Nhật Bản để sớm nối lại đàm phán theo quy định của Hiệp định.

5. Các cơ quan liên quan chủ động triển khai các hoạt động hợp tác song phương với Nhật Bản, tập trung và các dự án ưu tiên mà phía Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, KTN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 566/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu566/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2009
Ngày hiệu lực17/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 566/TTg-QHQT triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 566/TTg-QHQT triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu566/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành17/04/2009
        Ngày hiệu lực17/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 566/TTg-QHQT triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

              Lịch sử hiệu lực Công văn 566/TTg-QHQT triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

              • 17/04/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/04/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực