Công văn 5661/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 5661/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tín dụng học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5661/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tín dụng học sinh, sinh viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5661/BGDĐT-CTHSSV
V/v báo cáo tín dụng HSSV  

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

 

Để tổng kết, đánh giá 03 năm thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị báo cáo theo các nội dung sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg

- Công tác triển khai văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đào tạo

2. Kết quả thực hiện

- Số lượng HSSV được vay vốn tín dụng đào tạo

- Việc xác nhận đối tượng vay

- Việc giải ngân vốn vay tín dụng đào tạo trực tiếp của thẻ ATM

3. Công tác quản lý

- Việc phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng đào tạo.

- Việc nắm bắt dư luận trong HSSV về việc sử dụng số tiền vay từ nguồn vốn tín dụng đào tạo.

- Những biện pháp nâng cao ý thức HSSV trong việc sử dụng đúng mục đích vốn vay tín dụng đào tạo.

- Những biện pháp để quản lý, đánh giá về việc sử dụng vốn vay tín dụng đào tạo của HSSV.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai tín dụng đào tạo.

5. Đề xuất, kiến nghị:

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 043.8694029/0945.119.888, email: nhminh@moet.edu.vn) bằng thư điện tử trước ngày 20/9/2010 và bằng công văn trước ngày 25/9/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Huy (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG 
Dương Văn Bá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5661/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5661/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2010
Ngày hiệu lực14/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5661/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 5661/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tín dụng học sinh, sinh viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5661/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tín dụng học sinh, sinh viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5661/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýDương Văn Bá
        Ngày ban hành14/09/2010
        Ngày hiệu lực14/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5661/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tín dụng học sinh, sinh viên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5661/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tín dụng học sinh, sinh viên

             • 14/09/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/09/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực