Công văn 5664/TCHQ-GSQL

Công văn số 5664/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5664/TCHQ-GSQL vướng mắc về C/O


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 5664/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về C/O.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Trong quá trình kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu D, cơ quan hải quan gặp vướng mắc trong việc xem xét tính hợp lệ của C/O được cấp để thay thế cho C/O có lỗi đã xuất trình trước đó, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp xuất trình C/O để được xem xét mức thuế ưu đãi đặc biệt cho lô hàng có liên quan. Sau khi tiến hành kiểm tra, C/O không được chấp nhận vì không được cấp theo hình thức và nội dung đã được quy định như không thể hiện trị giá FOB trên C/O. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan hải quan cho phép nộp 01 bản C/O mới thay thế cho C/O có lỗi đã xuất trình trước đó (trong trường hợp nêu trên là C/O đã thể hiện giá FOB).

Hiện tại, Điều 9 phụ lục 7, Quyết định 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 quy định cho phép cấp C/O mẫu D mới để thay thế cho C/O mẫu D có lỗi. Như vậy, trường hợp C/O đã được xuất trình tại cơ quan hải quan bị phát hiện có lỗi, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O có thể cấp C/O mới thay thế cho C/O có lỗi. Tuy nhiên, trước khi Quyết định 19/2008/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành, cơ quan hải quan kiểm tra xuất xứ hàng hóa căn cứ các quy định tại Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 4/10/2004, trong đó không có quy định về việc cho phép cấp C/O mới thay thế cho C/O cấp trước đó có lỗi (Điều 9, Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM quy định không được phép tẩy xóa, viết thêm lên trên C/O mẫu D. Mọi thay đổi phải được đánh dấu và chỉ rõ chỗ có lỗi).

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của luật pháp cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh chính đáng, trong trường hợp chính cơ quan có thẩm quyền cấp C/O đã cấp lại 01 C/O mới thay thế cho C/O không được chấp nhận trước đó vì không hợp lệ, đề nghị Bộ Công Thương, là cơ quan đầu mối về xuất xứ tham gia ý kiến để thống nhất cách thức xử lý đối với các trường hợp phát sinh tại thời điểm trước khi Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành.

Xin cám ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế BTC(để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5664/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5664/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2008
Ngày hiệu lực06/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5664/TCHQ-GSQL vướng mắc về C/O


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5664/TCHQ-GSQL vướng mắc về C/O
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5664/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Hạnh Thu
        Ngày ban hành06/11/2008
        Ngày hiệu lực06/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5664/TCHQ-GSQL vướng mắc về C/O

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5664/TCHQ-GSQL vướng mắc về C/O

           • 06/11/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực