Công văn 5667/SLĐTBXH-LĐ

Công văn 5667/SLĐTBXH-LĐ về giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5667/SLĐTBXH-LĐ giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5667/SLĐTBXH-LĐ
V/v: giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Theo quy định tại Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/06/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mức lương tối thiểu và tiền lương của lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể từ ngày 01/07/1999 mức lương tối thiểu được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi mức lương ghi trong hợp đồng lao động bằng Đô la Mỹ sang mức lương bằng tiền Đồng Việt Nam. Từ thời điểm 01/07/1999 đến nay, các Nghị định, thông tư liên quan đến việc điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, đây là cơ sở để tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, thực tế áp dụng vẫn còn những trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận ghi nhận mức tiền lương trong hợp đồng lao động bằng Đô la Mỹ.

Nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện quy định về tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn rõ về vấn đề này.

Ngày 22/05/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1603/LĐTBXH-LĐTL (đính kèm), hướng dẫn cụ thể như sau: “các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để xây dựng các mức lương trong thang lương, bảng lương, thỏa thuận tiền lương trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp và trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động”.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu các Nghị định, Thông tư liên quan đến tiền lương và hướng dẫn nêu trên để thực hiện việc thỏa thuận tiền lương, điều chỉnh tiền lương (nếu còn thể hiện bằng Đô la Mỹ) trong hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm Xã hội Tp. Hồ Chí Minh
- Phòng LĐTBXH quận, huyện
- Lưu VP, Phòng LĐTLTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5667/SLĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5667/SLĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2012
Ngày hiệu lực12/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5667/SLĐTBXH-LĐ giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5667/SLĐTBXH-LĐ giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5667/SLĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Xê
        Ngày ban hành12/06/2012
        Ngày hiệu lực12/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5667/SLĐTBXH-LĐ giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5667/SLĐTBXH-LĐ giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động

           • 12/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực