Công văn 5667/VPCP-KTN

Công văn 5667/VPCP-KTN năm 2014 tháo gỡ khó khăn trong việc tái canh cà phê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5667/VPCP-KTN 2014 tháo gỡ khó khăn tái canh cà phê


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5667/VPCP-KTN
V/v tháo gỡ khó khăn trong việc tái canh cà phê

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên;
- Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam.

Xét kiến nghị của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam tại văn bản số 100/HHCPCC-2014-BC ngày 17 tháng 7 năm 2014 về báo cáo kết quả Hội nghị sơ kết công tác tái canh cà phê trong 3 năm ở các tỉnh Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phê duyệt quy hoạch diện tích, lộ trình thực hiện tái canh cà phê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10440/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2013 trong tháng 8 năm 2014; chủ trì, phối hợp với các địa phương xem xét xử lý theo thẩm quyền những kiến nghị của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, hướng dẫn kịp thời các giải pháp tái canh cà phê bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10440/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2013, căn cứ kiến nghị của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn tín dụng, tiếp cận vốn vay của người dân để thực hiện tái canh cà phê.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực Tây Nguyên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình cụ thể của địa phương, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tái canh cà phê trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3) Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5667/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5667/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5667/VPCP-KTN 2014 tháo gỡ khó khăn tái canh cà phê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5667/VPCP-KTN 2014 tháo gỡ khó khăn tái canh cà phê
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5667/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành28/07/2014
        Ngày hiệu lực28/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5667/VPCP-KTN 2014 tháo gỡ khó khăn tái canh cà phê

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5667/VPCP-KTN 2014 tháo gỡ khó khăn tái canh cà phê

              • 28/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/07/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực