Công văn 567/MT-LĐ

Công văn 567/MT-LĐ năm 2021 về tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 567/MT-LĐ 2021 tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 567/MT-LĐ
V/v tổ chức công bố đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế.

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (sau đây gọi là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP) và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (sau đây được gọi tắt là Nghị định số 140/2018/NĐ-CP), tính đến ngày 18/10/2021, đã có 194 đơn vị thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo quy định (gồm 27 đơn vị công bố tại Bộ Y tế và 167 đơn vị công bố tại Sở Y tế).

Cục Quản lý môi trường y tế cập nhật danh sách, thông tin của 194 tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động và đề nghị Văn phòng Bộ Y tế:

1. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP danh sách đơn vị đã công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động.

2. Rút toàn bộ các công bố Danh sách đơn vị đã công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trước đây trên website của Bộ Y tế.

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, địa chỉ ngõ 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Email: baocaoytld@moh.gov.vn/baocaoytld@gmail.com; Điện thoại: 024 32272855/ 0982976376).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Quý Văn phòng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo);
- Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố (để phối hợp);
- TT YTDP/KSBT 62 tỉnh/thành phố (để phối hợp);
- Trung tâm SKLĐ và MT Bình Dương (để phối hợp);
- Văn phòng Cục QLMTYT (để cập nhật);
- Lưu: VT, LĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lương Mai Anh

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP

(Kèm theo Công văn số: 567/MT-LĐ ngày 18/10/2021)

Ngày cập nhật: 18/10/2021

Số đơn vị đã công bố tại Bộ Y tế:

27

đơn vị

Số đơn vị đã công bố tại Sở Y tế các tỉnh/thành phố:

167

đơn vị

Số đơn vị đã bị đình chỉ hoạt động

05

đơn vị

Số đơn vị đã dừng hoạt động

01

đơn vị

I. Các đơn vị công bố tại Bộ Y tế

TT

Tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Ghi chú

1.

Viện Y học dự phòng Quân đội

Địa chỉ giao dịch: 21 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 069 587226

E-mail: yhldqsbnn@gmail.com

Công văn công bố số 1054/MT-LĐ ngày 12/10/2016

2.

Trung tâm Y học dự phòng Quân đội Phía Nam

Địa chỉ: 168 Bis Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số Điện thoại: 028 3985 9681 Số Fax: 028 3985 9681.

E-mail: nguyenvanthuyennb@gmail.com

Công văn số 1267/MT-LĐ ngày 01/12/2016

3.

Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38559503 Fax: 028 38563164

E-mail: vienvsytcc@hcm.vnn.vn; ihph@ihph.org.vn

Web-site: www.ihph.org.vn

Công văn công bố số 164/MT-LĐ ngày 07/3/2017

4.

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường

Địa chỉ: 57 Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội

Số Điện thoại: 024 3821 2894 Số Fax: 024 3971 4361

Địa chỉ E-mail: nioeh@nioeh.org.vn Web-site: www.nioeh.org.vn

Công văn công bố số 394/MT-LĐ ngày 04/5/2017

5.

Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động

Địa chỉ giao dịch: 99 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 2217 2480 Fax: 024 3822 3011

Email: quantracmtld@nilp.vn Web-site:

http://nilp.vn/tramquantrac

Công văn công bố số 617/MT-LĐ ngày 28/6/2017

6.

Trung tâm dịch vụ KHKT Sức khỏe và Môi trường.

Địa chỉ: Số 57, phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6292 4819 Số Fax: 024 3971 3649

E-mail: khanhnq59@gmail.com

Công văn công bố số 629/MT-LĐ ngày 30/6/2017

7.

Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công thương.

Địa chỉ: 99 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3761 3649 Số Fax: 024 3761 0774.

E-mail: moitruongbct@gmail.com

Công văn công bố số 636/MT-LĐ ngày 30/6/2017 và văn bản số 49/TTYT-TCHC ngày 25/01/2019

8.

Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện

Địa chỉ: Lô B9, Đường Thành Thái, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 3866 6492 FAX: 08 3866 6492

Email: yhldbd_2011@yahoo.com

Công văn công bố số 733/MT-LĐ ngày 19/7/2017

9.

Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Cục An toàn Lao động)

Địa chỉ: Tòa nhà Liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngõ 8B Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7344120 FAX: 0243.7344220

Email: trungtamhuanluyen@molisa.gov.vn

Công văn công bố số 762/MT-LĐ ngày 25/7/2017

10.

Viện Pasteur Nha Trang

Địa chỉ: Số 8 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3822406 FAX: 0258 3824058

Email: info@ipn.org.vn

Công văn công bố số 950/MT-LĐ ngày 01/9/2017

11.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển an toàn và môi trường dầu khí

Địa chỉ: Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 35566075                    FAX: 08 35566076

Email: cpse@vpi.pvn.vn

Công văn công bố số 929/MT-LĐ ngày 30/8/2017

12.

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường

Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà NEDCEN, Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0912540725               FAX: 02438236382

Email: quangphong76@gmail.com

Công văn công bố số 1028/MT-LĐ ngày 22/9/2017

13.

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Địa chỉ: 34 Phạm Hùng, Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 05003852694 FAX: 05003852694

Email: infor@tihe.org.vn

Công văn công bố số 1219/MT-LĐ ngày 14/11/2017

14.

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe lao động và môi trường giao thông vận tải

Địa chỉ: Số 73 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02437343151               FAX: 024.37343151

Email: tunglamttytld@gmail.com

Công văn công bố số 1251/MT-LĐ ngày 21/11/2017

15.

Viện Y học biển

Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: 02253613993             FAX: 02253519687

Email: yhocmoitruongbien@vinimam.org.vn

Công văn công bố số 1362/MT-LĐ ngày 19/12/2017

16.

Phân Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam

Địa chỉ: 124-126 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02838396998             FAX: 02838393230

Email: contact@sileps.com

Công văn công bố số 1407/MT-LĐ ngày 29/12/2017

17.

Phân Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung

Địa chỉ: 178 Triệu Nữ Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363584427 FAX: 02363584427

Email: nilpdng@gmail.com

Công văn công bố số 1408/MT-LĐ ngày 29/12/2017 và Văn bản số 02/TB-PV ngày 17/8/2018

18.

Bệnh viện Xây dựng

Địa chỉ: Khu A, phố Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38543295 FAX: 024.38541013

Email: benhvienxaydung@gmail.com/khoasknn.bvxd@gmail.com

Công văn công bố số 259/MT-LĐ ngày 30/3/2018

19.

Viện Công nghệ Sức khỏe và Môi trường

Địa chỉ: 11/58 Mạc Thị Bưởi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.36363271/0912061312

Email: nqthuc2002@yahoo.com

Công văn công bố số 483/MT-LĐ ngày 22/5/2018

20.

Trung tâm Y tế Dệt may

Địa chỉ: 454 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38621149/024.38626298 FAX: 024.38626645

Email: moitruongbnn@gmail.com

Công văn công bố số 602/MT-LĐ ngày 15/6/2018

21.

Viện Công nghệ môi trường

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7564335 FAX: 024.38363122

Email: vvtuiet@gmail.com Website: iet.ac.vn

Công văn công bố số

1034/MT-LĐ ngày

14/9/2018

22.

Trường Đại học Y tế công cộng

Địa chỉ: Số 1A, Đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02462733370 FAX: 024.62662385

Email: labcenter@huph.edu.vn Website: http://labo.huph.edu.vn

Công văn công bố số 28/MT-LĐ ngày 14/01/2019

23.

Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hoá chất-CN Viện Hoá học công nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ: Số 02, phố Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38260669 FAX: 024. 39336205

Email: ceecsvhhcn@gmail.com

Công văn công bố số

754/MT-LĐ ngày

20/6/2019

24.

Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm định VINACONTROL

Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 02439448089 FAX: 02439449011

Email: vnce@vnce.vn

Công văn công bố số 977/MT-LĐ ngày 29/7/2019

25.

Trung tâm Tư vấn và truyền thông môi trường

Địa chỉ: Phòng 405, tòa nhà Bộ Tài nguyên và môi trường, 85 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.3237.3961

Email: trungtammt@ceca.org.vn

Công văn công bố số 01/MT-LĐ ngày 02/01/2020

26.

Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng

Địa chỉ: N8B18, Khu đô thị mới Trung hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trụ sở làm việc: Tầng 3 nhà C2, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Điện thoại: 024.37917045              FAX: 02437917045

Email: vienmoitruongsuckhoe@gmail.com

Công văn công bố số 1634/MT-LĐ ngày 09/9/2020

27.

Bệnh viện 199-Bộ Công an

Địa chỉ: 216 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.

Số điện thoại: 12363.986888         Số Fax: 02363 940460

Email: lienhe@benhvien199.vn

Công văn công bố số 2188/MT-LĐ ngày 15/12/2020

II. Các đơn vị công bố tại Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

TT

Tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Địa điểm công bố

Ghi chú

1.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

Địa chỉ: 70 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3834 3573 Fax: 024 3830 5876

Email: ttytdphn@hanoi.gov.hn

Website: www.ytdphanoi.hanoi.gov.vn

Hà Nội

Báo cáo số 2338/BC-SYT ngày 30/6/2017 và 4764/SYT-NVY ngày 29/10/2018

2.

Công ty TNHH đo kiểm môi trường Minh Đức

Địa chỉ: Số 01, tổ dân số 9, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024 37331573 FAX: 0243 3522405

E-mail: moitruongminhduc@gmail.com

Hà Nội

Công văn công bố 3404/BC-SYT ngày 14/9/2017

3.

Công ty Cổ phần khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa chỉ: Nhà G, Viện Hóa học Công nghiệp, tổ dân phố 8, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0422463777 Fax: 0437938219

E-mail: vnst@vnst-jsc.vn

Hà Nội

Công văn công bố số 2889/BC-SYT ngày 08/8/2017.

4.

Công ty Cổ phần kỹ thuật và Phân tích Môi trường

Địa chỉ: Số 311, Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0435598759

Hà Nội

Công văn công bố số 2468/SYT-NVY ngày 07/7/2017.

5.

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ môi trường

Địa chỉ: Số 43, ngõ 97, đường Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 02432121224/0977055500

Email: cetra.vn@gmail.com

Hà Nội

Văn bản 2822/BC-SYT ngày 04/7/2018

6.

Công ty cổ phần kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Địa chỉ: 656-H5, tổ 34, phường Tân mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 02436617606 FAX: 02436617605

E-mail: ducpm@kiemdinhantoan.vn

Hà Nội

Văn bản số 4597/BC-SYT ngày 29/11/2017

7.

Công ty Cổ phần Liên minh môi trường và Xây Dựng

Địa chỉ: Tòa nhà số 75, DV02, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02432036988 FAX: 02432036366

Email: lienminhmoitruong@gmail.com

Nội

Văn bản 1146/BC-SYT ngày

02/4/2018 và văn bản số 2047/BC- BYT ngày 05/5/2020

8.

Công ty Cổ phần đào tạo và tư vấn môi trường lao động Hà Nội

Địa chỉ: Số 29A ngõ 205/53, thôn Trung 2, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0916.587.136

Email: moitruonghtec@gmail.com

Hà Nội

Văn bản 3814/SYT-NVY ngày 30/8/2018

9.

Công ty Cổ phần tư vấn và phát triển đầu tư CE

Địa chỉ: Số 4.L4 dự án Hải Ngân, thôn Thượng, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 02466556306

Email: phattriendoanhnghieptoancau@gmail.com

Hà Nội

Văn bản số 578/BC-SYT ngày 13/02/2018; Văn bản số 14181/BC- SYT ngày 14/12/2020

10.

Trung tâm môi trường và khoáng sản-Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư CM

Địa chỉ: Liền kề 423, Khu dịch vụ Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024332007660

Email: moitruongvakhoangsan@gmail.com

Hà Nội

Văn bản số 4519/BC-SYT ngày 15/10/2018 và văn bản số 4771/BC-SYT ngày 30/10/2019

11.

Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật, thiết bị và công nghệ môi trường Nguyễn Gia

Địa chỉ: Số 46, TT2 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: 0983988859

Email: nguyengiaentechco@gmail.com

Hà Nội

Văn bản số 215/BC-SYT ngày 13/01/2020

12.

Công ty cổ phần Dịch vụ an toàn môi trường và hóa chất Việt Nam

Địa chỉ: Số 35 ngõ 40 phố Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0982881316

Email: tbp.vices@gmail.com

Hà Nội

Văn bản số 329/BC-SYT ngày 20/01/2020

13.

Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường Đại Việt

Địa chỉ: Liền kề 3-23, Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: 024 62912323

Email: ceo@daivietjsc.vn

Hà Nội

Văn bản số 975/BC-SYT ngày 06/03/2020

14.

Công ty cổ phần Công nghiệp môi trường Việt Nam

Địa chỉ: Số 16, ngõ Vạn Ứng, phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0327886157

Email: quantracmoitruongvei@gmail.com

Hà Nội

Văn bản số 3056/BC-SYT ngày 16/6/2020

15.

Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ môi trường Xanh

Địa chỉ: 54 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 0327886157

Email: quantracmoitruongvei@gmail.com

Hà Nội

Văn bản số 5838/BC-SYT ngày 12/8/2020

16.

Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hà Nội

Văn bản số 11132/SYT-NVY ngày 04/11/2020

17.

Công ty cổ phần Kỹ thuật và phân tích môi trường

Hà Nội

Văn bản số 11135/SYT-NVY ngày 06/11/2020

18.

Công ty cổ phần Sức khỏe và môi trường Hà Nội

Hà Nội

Văn bản số 14178/SYT-NVY ngày 14/12/2020

19.

Công ty TNHH môi trường SETECH

Địa chỉ: Thửa đất NO-04A28, khu tái định cư, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội

Số điện thoại: 0978299950

Email: cetech@moitruongsetech.com

Hà Nội

Văn bản số 677/BC-SYT ngày 13/01/2020

20.

Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và môi trường CEC

Địa chỉ: Lô B06 Tiền Phong, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Số điện thoại: 024 73087000

Email: nguyenhuycec@gmail.com

Hà Nội

Văn bản số 7211/BC-SYT ngày 12/5/2021

21.

Viện Khoa học kỹ thuật an toàn, sức khỏe và môi trường

Địa chỉ: Phòng 501, số 82, ngõ 116, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 01693933919/0794908818

Email: vienhsetach@gmail.com

Hà Nội

Văn bản số 7221/BC-SYT ngày 12/5/2021

22.

Công ty Cổ phần công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam

Địa chỉ: Số 45 ngách 14/20 ngõ 214 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 0936175507

Email: haticovietnam2016@gmail.com

Hà Nội

Văn bản số 10754/BC-SYT ngày 15/7/2021

23.

Công ty Cổ phần xây dựng và kỹ thuật môi trường Hà Nội

Địa chỉ: Thôn Thượng Khê, Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội

Số điện thoại: 0972191566/02466832969

Email: hetc.moitruong@gmail.com

Hà Nội

Văn bản số 10820/BC-SYT ngày 15/7/2021

24.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố

Địa chỉ: 699 Trần Hưng Đạo, phường 1, Quận 5 TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38222987 FAX: 02839103823

E-mail: vsld49@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Văn bản 9436/SYT-NVY ngày 14/11/2017; 5162/SYT-NVY ngày 20/9/2019; 6275/BC-SYT ngày 11/11/2019

25.

Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động

Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38680842 FAX: 02838680869

E-mail: hongloan1960@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 9436/SYT-NVY ngày 14/11/2017

26.

Công ty TNHH Huấn luyện an toàn kỹ thuật miền Nam

Địa chỉ: 65 Đường B2, phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02866851638 FAX: 028 62690248

Email: huanluyenantoan.com

TP. Hồ Chí Minh

Văn bản số 299/SYT-NVY ngày 15/01/2018

27.

Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh-Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: 348 Nguyễn Thái Sơn, phường 04, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.35144476 FAX: 028 35147787

E-mail: vkhatvsld@gmail.com/vkh.sldtbxh@tphcm.gov.vn

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 1016/SYT-NVY ngày 28/02/2020

28.

Công ty TNHH Kiểm định 6

Địa chỉ: 151/19 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39735102 FAX: 02839738649

E-mail: hoanggiang@kiemdinh6.vn

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 9436/SYT-NVY ngày 14/11/2017

29.

Công ty TNHH Công nghệ môi trường và thiết bị công nghiệp Envirotek

Địa chỉ: 215/5 Huỳnh Văn Bách, phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.22447898 FAX: 028384222430

E-mail: phuongthaovsld2@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 9436/SYT-NVY ngày 14/11/2017

30.

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Sài Gòn Địa chỉ: 158/7 Lâm Thị Hồ, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 19001713 FAX: 028.37173057

E-mail: infor@hsevn.com.vn

TP. Hồ Chí Minh

Công văn 9436/SYT-NVY ngày 14/11/2017 và văn bản 2893/SYT- NVY 16/6/2020

31.

Công ty TNHH Sức khỏe môi trường Phương Nam

Địa chỉ: 34/6 Đường số 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.54035327

Email: phuongnam@suckhoemoitruong.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 9436/SYT-NVY ngày 14/11/2017 và văn bản số 299/SYT- NVY ngày 15/01/2018

32.

Công ty cổ phần Khoa học công nghệ môi trường Biển Đức

Địa chỉ văn phòng: 781/13/3A Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ Phòng thí nghiệm: 230/28/6 Mã Lò, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028 39756260 Email: info@bienduc.vn

TP. Hồ Chí Minh

Văn bản số 2576/SYT-NVY ngày 20/5/2019 và 2894/SYT-NVY ngày 16/6/2020

33.

Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn môi trường

Địa chỉ: 98 Bành Văn Trân, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 39774181

Email: moitruongrec@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Văn bản ngày 4937/SYT-NVY ngày 10/9/2019

34.

Công ty CP Trung tâm DV-TV Môi trường và Vệ sinh an toàn lao động

Địa chỉ: 567/7 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028.37261425

Email: nguyenngocvt2000@yahoo.com

TP. Hồ Chí Minh

Văn bản 5441/SYT-NVY ngày 24/8/2018

35.

Công ty TNHH Huấn luyện và dịch vụ kỹ thuật an toàn

Địa chỉ: Tầng 19, Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0918357509 FAX: 02835125056

Email: infor@huanluyenantoan.vn

TP. Hồ Chí Minh

Văn bản số 1124/SYT-NVY ngày 12/3/2019

36.

Công ty TNHH Sức khỏe lao động và Môi trường

Địa chỉ: 75, Đường Thanh Loan (318 Phạm Hùng), Phường 5, Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838520389

Email: skmttphcm@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn 9622/SYT-NVY ngày 29/9/2016; 299/SYT-NVY ngày 15/01/2018; 1748/SYT-NVY ngày 05/4/2019

37.

Công ty cổ phần kiểm định an toàn thành phố

Địa chỉ văn phòng: Số 30 đường T8, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 66757236

Email: kiemdinh.info@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Văn bản số 2185/SYT-NVY ngày 26/4/2019

38.

Công ty TNHH Khoa học công nghệ và phân tích môi trường Phương Nam

Địa chỉ: 162/11 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02862959784              FAX: 02862959783

Email: moitruongphuongnam@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Văn bản ngày 3730/SYT-NVY ngày 15/7/2019

39.

Công ty cổ phần kỹ thuật an toàn và môi trường SG

Địa chỉ: 673-675 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, TP Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02858301302 FAX: 02862959783

Email: antoanmoitruongsg@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Văn bản ngày 3725/SYT-NVY ngày 12/7/2019

40.

Công ty TNHH Công nghệ sức khỏe môi trường Yecxanh

Địa chỉ: E1/2C8, Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.66821570 FAX:

E-mail: trandong.yecxanh@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 9436/SYT-NVY ngày 14/11/2017

41.

Công ty CP Đầu tư phát triển môi trường Đại Việt

Địa chỉ: 4C1, KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, Thạch Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02837010199 FAX: 02837010199

E-mail: daiviet@thanthienmoitruong.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 6274/SYT-NVY ngày 11/11/2019

42.

Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng

Địa chỉ: B24, cư xá Thủy lợi 301, Đường D1, phường 25, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02516293577                  FAX: 02516293577

E-mail: tanhuyhoang2012@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 360/SYT-NVY ngày 22/01/2019

43.

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu

Địa chỉ: 40/7 đường Đông Hưng Thuận 14B, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38164421            FAX: 02838164437

E-mail: haiaumoitruong@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 361/SYT-NVY ngày 22/01/2019

44.

Công ty TNHH TMDV Công nghệ môi trường Khải Thịnh

Địa chỉ: 75 Tân Thới Hiệp 15, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 37266960

E-mail: moitruongkhaithinh@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 359/SYT-NVY ngày 22/01/2019

45.

Công ty cổ phần Tư vấn an toàn và môi trường Sài Gòn

Địa chỉ: 21A Cầu Xây, Tân Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0772455447

E-mail: moitruongsaigon2020@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 1086/SYT-NVY ngày 11/03/2020

46.

Công ty cổ phần Safety Care Environment

Địa chỉ: 120 Vũ Tông Phan, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.62744291

E-mail: info@quantracmoitruong.net

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 913/SYT-NVY ngày 03/03/2020

47.

Công ty cổ phần Sức khỏe môi trường miền Nam

Địa chỉ: Số 65, B2, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.668 516381

E-mail: huanluyenantoanmiennam@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 2351/SYT-NVY ngày 06/05/2020

48.

Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh

Địa chỉ: 528/5A Vườn Lài, Khu phố 2, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02822437437

E-mail: duonghuynhmt@gmail.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 6686/SYT-NVY ngày 07/12/2020

49.

Công ty Cổ phần tư vấn Sen

Địa chỉ: P7-18OT09 Tòa Park 7, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0842836360721

E-mail: thanh.nguyen@senwork.com

TP. Hồ Chí Minh

Công văn số 4060/SYT-NVY ngày 07/7/2021

50.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang

Địa chỉ: Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296.3852305 FAX: 0296.3853753

E-mail: ttytdp@angiang.gov.vn

An Giang

Văn bản số 2415/SYT-NVY ngày 19/9/2017; 3058/BC-SYT ngày 27/11/2017; 416/SYT-NVY ngày 21/02/2020

51.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 19, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 02543731280/ FAX: 02543731280

E-mail: cdcbrvt@gmail.com

Bà Rịa Vũng Tàu

Văn bản số 1037/SYT-NV ngày 08/3/2021

52.

Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam

Địa chỉ: Số 15, đường Đoàn Thị Điểm, Phường 4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 02453.563.950 Fax: 02543.563.363

E-mail: dinhtanthu2014@gmail.com

Bà Rịa Vũng Tàu

Công văn công bố số 2455/SYT-NVY ngày 04/8/2017.

53.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 01 Đồng Khởi, phường 5, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: 0291.39586521     FAX: 02913824096

Email: ttksbtbaclieu@gmail.com

Bạc Liêu

VB 333/SYT-NVY ngày 20/4/2018; 917/SYT-NVY ngày 05/9/2018; 220/BC-SYT ngày 03/10/2018

54.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang

Điện thoại: 02043854246 FAX: 0204.3854246

E-mail: dangminhdpbg@gmail.com

Bắc Giang

Văn bản số 365/BC-SYT ngày 04/12/2017

55.

Công ty TNHH Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ môi trường

Địa chỉ: Thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang

Điện thoại: 02046285678

E-mail: phantichmoitruong.ejc@gmail.com

Bắc Giang

Văn bản số 393/BC-SYT ngày

05/12/2018

56.

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đất Việt

Địa chỉ: Số 86 đường Đỗ Văn Quýnh, Xương Giang, Bắc Giang

Điện thoại: 0973406226

E-mail: cnmtdatviet@gmail.com

Bắc Giang

Văn bản số 141/BC-SYT ngày 25/02/2021

57.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: Tổ 10, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 02093870592 FAX:

Email: ttksbt.syt@backan.gov.vn

Bắc Kạn

Văn bản 894/SYT-NVY ngày 11/5/2018

58.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Số 11, đường Hai Bà Trưng, Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.874.124

E-mail: ttqt.stnmt@bacninh.gov.vn

Bắc Ninh

Công văn công bố số 1203/BC-SYT ngày 14/8/2017.

59.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, Võ Cường, TP. Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3822.535

Email: ttbsbt.syt@bacninh.gov.vn

Bắc Ninh

Văn bản số 162/BC-SYT ngày 29/12/2017

60.

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn công nghiệp môi trường ETECH

Địa chỉ: Số 26, đường Kinh Bắc 59, khu phố Thị Chung, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3858.255

Email: tuvanmoitruongetech@gmail.com

Bắc Ninh

Văn bản 51/BC-SYT ngày 05/4/2018

61.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: 230 Nguyễn Văn Tư, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275 3822353        FAX: 02753825834

E-mail: tcytdpbt@gmail.com

Bến Tre

Văn bản số 3737/BC-SYT ngày 29/12/2017

62.

Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3870748        Fax: 0650 3870749

Email: trungtamskldmt@yahoo.com

Bình Dương

Báo cáo của Sở Y tế số 106/BC-SYT ngày 12/7/2017.

63.

Chi nhánh công ty cổ phần môi trường-công nghệ toàn cầu-Phòng Thí nghiệm và phân tích môi trường

Địa chỉ văn phòng: Lô 28 E2A, đường số 1, khu biệt thự Phú Thịnh, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số điện thoại: 02743814212         FAX: 02743814213

Email: phongthinghiemtoancau@gmail.com

Bình Dương

Văn bản số 63/BC- SYT ngày 16/5/2019

64.

Trung tâm Kỹ thuật môi trường lao động miền Nam - Công ty TNHH EUC

Địa chỉ: 380 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 02743667006 FAX:

E-mail: moitruonglaodongmiennam@gmail.com

Bình Dương

Công văn công bố 146/BC-SYT ngày 21/9/2017

65.

Công ty TNHH TCS-Kỹ thuật môi trường

Địa chỉ: 453/31/20A Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0961.055154 FAX:

Email: tcsmoitruong@gmail.com

Bình Dương

Văn bản 35/BC-SYT ngày 26/4/2018

66.

Trung tâm Phân tích và môi trường

Địa chỉ: Số 01, Xa lộ Trường Sơn, Phường An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 028.372.45728 FAX: 028.37245933

Email: tcsmoitruong@gmail.com

Bình Dương

Văn bản 76/BC-SYT ngày 03/6/2020

67.

Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu ARC-CT TNHH Liên Á Âu

Địa chỉ: I45/14 đường NI, KCN Mỹ Phước III, phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương.

Điện thoại: 0274-3803919

Email: info@arc.org.vn Website: http:// www.arc.org.vn

Bình Dương

Văn bản số 107/BC-SYT ngày 04/8/2020

68.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định

Địa chỉ: Khu C3, đường Điện Biên Phủ, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: 0256 3848932 Fax: 0256 3648668

Email: ttksbtbinhdinh@gmail.com

Bình Định

Công văn công bố số 1542/SYT-NVY ngày 07/7/2017; 47/YTDP-SKNN ngày 22/01/2018; 549/SYT-NVY ngày 08/3/2019

69.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tiến Thành, Tx. Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 0273881627           FAX:

E-mail: ytelaodong@gmail.com

Bình Phước

Văn bản số 2279/SYT-NVY ngày 16/10/2017

70.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0917.301.069 Fax: 025 2382 4447

Email: thsthehung@gmail.com

Bình Thuận

Công văn số 186/BC-SYT ngày 09/8/2017; 261/BC-SYT ngày 01/11/2019

71.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ môi trường lao động Song Hùng

Địa chỉ: Số 30 Lương Ngọc Quyến, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại: 0917.301.069 Email: hungtran9668@gmail.com

Bình Thuận

Văn bản số 60/BC-SYT ngày 22/3/2018

72.

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Địa chỉ: 04 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822390 FAX: 062.3822390

Bình Thuận

Công văn công bố số 185/BC-SYT ngày 09/8/2017.

73.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 91 Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Cà Mau, Cà Mau

Điện thoại: 0290.3831009/0918349109 FAX: 0290 3832998

E-mail: camaucdc@gmail.com

Cà Mau

Công văn 293/BC-SYT ngày 15/9/2017; 370/SYT-NVY ngày 14/02/2020

74.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: Tổ 23, phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0206855666 Fax: 0206 3855533

Email: ttpcbenhxahoi@caobang.gov.vn

Cao Bằng

Văn bản số 2168/BC-SYT ngày 19/11/2018 và văn bản số 623/BC-SYT ngày 27/3/2019

75.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cần Thơ

Địa chỉ: 400 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3818 907

E-mail: skldct@gmail.com

Cần Thơ

Văn bản số 04/SYT-NVY ngày 02/01/2018 và văn bản 1380/SYT- YDQLHN ngày 16/4/2020 và số 1568/SYT-YDQLHC ngày 23/4/2021

76.

Công ty TNHH Một thành viên AISTV

Địa chỉ: Số 153 Quốc lộ 91, Khu vực Bình Phước, , phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0356.280.541

Email: info@aistv.net

Cần Thơ

Văn bản số 04/SYT-NVY ngày 02/01/2018 và số 1568/SYT-YDQLHC ngày 23/4/2021

77.

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ

Địa chỉ: 45 đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923 830 353

E-mail: cetech@cantho.gov.vn

Cần Thơ

Văn bản 1380/SYT- YDQLHN ngày 16/4/2020

78.

Công ty TNHH Công nghệ NHONHO

Địa chỉ: K2-17, Võ Nguyên Giáp, Phú Thứ, Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923 819 689

E-mail: info@nhovn.com

Cần Thơ

Văn bản số 1568/SYT- YDQLHC ngày 23/4/2021

79.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 315 Phan Châu Trinh, Đường Bình Hiên, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363555589

Email: kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn

Đà Nẵng

Văn bản số 362/BC-SYT ngày 01/3/2018;  1864/SYT-NVY ngày 8/7/2019

80.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắc Lắc

Địa chỉ: 70-72 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lắc. Điện thoại: 0262.3852 204 Fax: 0262 3852 204

E-mail: cdc@yte.daklak.gov.vn

Đăk Lắc

Văn bản số 285/BC-SYT ngày 16/8/2017 và văn bản số 34/KSBT- SKMT ngày 23/10/2019

81.

Công ty TNHH tư vấn môi trường Ban Mê Xanh

Địa chỉ: Số 68 Trần Huy Liệu, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lắc.

Điện thoại: 0262.3813085

E-mail: banmexanhbmt2014@gmail.com

Đăk Lắc

Công văn công bố số 284/BC-SYT ngày 16/8/2017.

82.

Trung tâm Môi trường PNE

Địa chỉ: Hẻm 426 Phan Bội Châu, Tổ dân số 2, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lắc.

Điện thoại: 0262.3770708/02626288111

E-mail: pnewwork13@gmail.com

Đăk Lắc

Công văn công bố số 2043/SYT-NVYD ngày 17/6/2021

83.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lắc. Điện thoại: 0262.846648/02629815137

E-mail: qtmtdaklak@gmail.com

Đăk Lắc

Công văn công bố số 4157/SYT-NVYD ngày 04/10/2021

84.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông

Địa chỉ: phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông.

Điện thoại: 02613.544.692               Fax: 02613.545371

E-mail: skmtthbnn.cdcdnong@gmail.com

Đăk Nông

Công văn công bố số 1172/SYT- KHNV ngày 04/8/2017 và 365/BC-SYT ngày 30/11/2017; văn bản số 663/SYT- KHNV ngày 25/4/2019

85.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

Điện thoại: 02153 825232         FAX: 02303865111

E-mail: hungytdb@gmail.com

Điện Biên

Công văn công bố số 422/BC-SYT ngày 25/9/2017; văn bản số 04/BC-SYT ngày 03/01/2020

86.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (cơ sở 2)

Địa chỉ: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 025 1383 4493         Fax: 025 1383 5399

Email: dongnaicdc@gmail.com

Đồng Nai

Văn bản 2420/BC-SYT ngày 30/6/2017; 5377/SYT-NV ngày 04/11/2019

87.

Công ty cổ phần Phòng khám quốc tế Long Bình

Địa chỉ: Số 85, đường Bùi Văn Hòa, Khu phố 5, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.991.290          Fax: 02513.891.510

E-mail: mediclongbinh@yahoo.com.vn

Đồng Nai

Công văn 3108/BC-SYT ngày 04/8/2017 và 4988/SYT-NV ngày 26/8/2020

88.

Công ty TNHH phòng khám đa khoa Tam Đức

Địa chỉ: Số 528/15, xa lộ Hà Nội, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0618823095 Fax: 0618823095

E-mail: pkdakhoatamduc@gmail.com

Đồng Nai

Công văn công bố số 3222/BC-SYT ngày 14/8/2017.

89.

Công ty TNHH phòng khám đa khoa Hoàng Anh Đức

Địa chỉ: Trung đoàn 22, Quân đoàn 4, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 061.6500886 Fax: 061.500.887

E-mail: moitruonghoanganhduc@gmail.com

Đồng Nai

Công văn công bố số 3221/BC-SYT ngày 14/8/2017.

90.

Công ty TNHH phòng khám đa khoa An Phúc Sài Gòn

Địa chỉ: 2638 xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513942641     FAX: 0251 3847269

Email: phuyen.tlstn@gmail.com

Đồng Nai

Văn bản số 4467/BC-SYT ngày 08/10/2018

91.

Trung tâm Y tế thành phố Biên Hòa

Đồng Nai

Văn bản 3674/TB-SYT ngày 23/8/2018

92.

Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom

Địa chỉ: Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: 02513866346           FAX: 0251 3922029

Email: bvdktrangbom@gmail.com

Đồng Nai

Văn bản số 4465/BC-SYT ngày 08/10/2018

93.

Công ty cổ phần Thiện Phúc Bùi Lê

Địa chỉ: 210/5B, tổ 9, khu phố 8, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251811899 FAX: 0251.811899

Đồng Nai

Công văn công bố số 3408/BC-SYT ngày 28/8/2017

94.

Trung tâm Y tế huyện Long Thành

Địa chỉ: Khu Phước Hải, TT Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513546157           FAX: 02513845881

E-mail: ttyt.lt@dongnai.gov.vn

Đồng Nai

Công văn công bố 3725/BC-SYT ngày 15/9/2017

95.

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn VSLĐ

Địa chỉ: Số 1A, tỉnh lộ 16, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0888470789          FAX:

E-mail: dakhoadong.whs@gmail.com

Đồng Nai

Văn bản số 4383/BC-SYT ngày 30/10/2017

96.

Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai

Địa chỉ: Số 17, tổ 6, khu phố 6, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.8822789         FAX: 0251.8822388

E-mail: bachvietdongnai1@gmail.com

Đồng Nai

Văn bản số 3741/BC-SYT ngày 18/9/2017

97.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường Đồng Nai

Địa chỉ: Số 520 Đồng Khởi, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.828680 FAX: 0251.827364

E-mail: stnmt@dongnai.com

Đồng Nai

Văn bản số 6815/BC-SYT ngày 02/11/2020

98.

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

Địa chỉ: 234, Quốc lộ 1, phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3883642 FAX: 0251.3886098

Đồng Nai

Văn bản số 2819/SYT-NV ngày 15/4/2021

99.

Phòng khám đa khoa Hạnh Phúc

Địa chỉ: 158-160 Đồng Khởi, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 02518 823 333 FAX: 02518.850215

Đồng Nai

Văn bản số 3072/SYT-NV ngày 26/4/2021

100.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 394, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277.3852756              FAX: 02773.852756

Đồng Tháp

Văn bẩn số 2798/SYT-NVY ngày 16/11/2018; Văn bản số 79/BC- SYT ngày

19/3/2019

101.

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh

Địa chỉ: Số 68, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3859.559               FAX: 02773859559

E-mail: ttyttpcl2008@gmail.com

Đồng Tháp

Văn bản số 78/BC- SYT ngày 19/3/2019

102.

Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc

Địa chỉ: Đường Tôn Thất Tùng, khóm 3, phường 1, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3861339 FAX: 02773891339

E-mail: trungtamytesadec@gmail.com

Đồng Tháp

Văn bản số 242/BC-SYT ngày 20/8/2020

103.

Trung tâm Y tế huyện Tam Nông

Địa chỉ: Đường Đốc Binh Kiều, khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3827.604

E-mail: ttyttndt2008@gmail.com

Đồng Tháp

Văn bản số 3718/SYT-NVY ngày 30/10/2020

104.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, Tây Sơn, PT. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 0269 3824372             FAX: 0269 3853453

E-mail: cdc.gialai@gmail.com

Gia Lai

Văn bản số 1239/SYT-NVY ngày 26/10/2017; 1312/SYT-NVY ngày 04/9/2019

105.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Tổ 10 phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193886495 Email: skmtskthdphg@gmail.com

Hà Giang

Văn bản 327/BC-SYT ngày 14/8/2018

106.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Trường Chinh, Minh Khai, Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 02263852698                FAX: 02263852698

Email: duonghna65@gmail.com

Hà Nam

Văn bản số 539/SYT-NVY ngày 14/7/2017; 157/KSBT-BC ngày 03/4/2019.

107.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: 229 Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0239.3855531

E-mail: sknncdcht@gmail.com

Hà Tĩnh

Công văn công bố số 1551/SYT-NVY ngày 04/8/2017; 1336/SYT-NVY ngày 28/6/2019; 496/SKBT-SKMT ngày 9/9/2019

108.

Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Liêm, Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393690677 Fax: 02393690677

E-mail: ttqtktmt.stnmt@hatinh.gov.vn

Hà Tĩnh

Công văn công bố số 2269/SYT-NVY ngày 08/11/2019

109.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 18, Đường Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 022 0385 2484              Fax: 022 0385 2484

E-mail: ytdphd@gmail.com

Hải Dương

Báo cáo số 82/BC-SYT ngày 15/6/2017.

110.

Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Hải Dương

Địa chỉ: 159, đường Ngô Quyền, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203898195              Fax: 03203892428

Hải Dương

Báo cáo số 81/BC-SYT ngày 15/6/2017.

111.

Công ty Cổ phần Công nghệ và phân tích chất lượng cao Hải Dương

Địa chỉ: 13 Phạm Sư Mệnh, Quang Trung, TP. Hải Dương

Điện thoại: 02203838298

Email: phantichchatluongcao@gmail.com

Hải Dương

Văn bản số 1146/BC-SYT ngày 02/11/2017

112.

Công ty TNHH Hoàng Phương Đạt

Địa chỉ: Số 6/216 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: 02253.745355 FAX:

Email: tsc.hpd@gmail.com

Hải Phòng

Văn bản 125/BC-SYT ngày 19/4/2018

113.

Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 21 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 02253846322                 FAX: 02253810097

Website: www.ytdphaiphong.org.vn

Hải Phòng

Công văn công bố số 242/BC-SYT ngày 23/8/2017

114.

Trung tâm Y tế Thị xã Ngã Bảy

Địa chỉ: 228, đường 30/4, khu vực V, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang.

Điện thoại: 02933 866 961           FAX: 02933 866 961

Email: benhvienngabay.haugiang@gmail.com

Hậu Giang

Văn bản 1801/SYT-NVY ngày 12/7/2018

115.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ: 613, Đường Trần Hưng Đạo, khu vực III, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0293 3878 953 FAX: 0293 3878 953

Email: sknn.ytdp.hg@gmail.com

Hậu Giang

Văn bản 1802/BC-SYT ngày 12/7/2018 và văn bản số 196/YTDP ngày 05/4/2019

116.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ:Tổ 14 phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Điện thoại: 02183857006

E-mail: khoaskmtskth@gmail.com

Hòa Bình

Văn bản số 3033/SYT-NVY ngày 27/12/2017 và văn bản số 38/BC-SYT ngày 14/02/2019

117.

Chi nhánh Công ty TNHH KCB Hà Nội High Quality-Bệnh viện Nam Lương Sơn

Địa chỉ: Khu Đồng Lề, xóm Đồng Sương, xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Điện thoại: 02432232969

E-mail: khamchuabenhhanoi@gmail.com

Hòa Bình

Văn bản số 207/TB-SYT ngày 18/09/2020

118.

Công ty TNHH giải pháp môi trường KANKYO

Địa chỉ: Hưng Yên

Hưng Yên

Văn bản số 175/BC-SYT ngày 30/10/2019

119.

Công ty TNHH Môi trường Tài nguyên xanh

Địa chỉ: 358 Cách Mạng tháng 8, Phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3919696             FAX: 0297.3899494

E-mail: tam@grevn.com

Kiên Giang

Văn bản số 2173/BC-SYT ngày 23/11/2017

120.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ: Lô D11, Tuệ Tĩnh, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 02973 872 301 FAX: 0293 3878 953

Email: ttksbt.cdckg@gmail.com

Kiên Giang

Văn bản 1114//SYT-NVY ngày 20/8/2018

121.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: 405 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 02603862535               Fax: 02603.862535

E-mail: ytdpkontum@gmail.com

Kon Tum,

Công văn công bố số 2055/BC-SYT ngày 01/8/2017.

122.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 04 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3560811       FAX: 02583.814.164

E-mail: ttksbt.syt@khanhhoa.gov.vn

Khánh Hòa

Văn bản số 2415/SYT-NVY ngày 09/10/2017; Văn bản số 369/SYT-NVY ngày 11/02/2020

123.

Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường lao đông Khánh Hoà

Địa chỉ: 24 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0919 984579 FAX: 0258 3513555

E-mail: moitruonglaodongkhanhhoa@gmail.com

Khánh Hòa

Văn bản số 2981/BC-SYT ngày 27/8/2019

124.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Tổ 22, phường Đông Phong, TP. Lai Châu, Lai Châu.

Điện thoại: 02133.791.698               Fax: 02133.790.581

E-mail: liendplc@gmail.com

Lai Châu

Công văn công bố số 250/BC-SYT ngày 19/7/2017 và Quyết định 892/QĐ-SYT ngày 27/3/2019

125.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 122 đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

Điện thoại: 0205.3812.662 FAX: Email: cuongaidsls@gmail.com

Lạng Sơn

Văn bản 90/BC-SYT ngày 04/4/2018

126.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối V, phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.844882              Fax: 0203.844.882

E-mail: ttytdp-syt@laocai.vn

Lào Cai

Công văn công bố số 343/BC-SYT ngày 19/7/2017.

127.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3565611

Lâm Đồng

Công văn công bố số 1720/SYT-NVY ngày 14/8/2017 và văn bản số 2314/SYT-NVY

128.

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn sức khỏe nghề nghiệp TVT

Địa chỉ: 10/2 Đường 3/4, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.703636 FAX:

E-mail: antoansknn@gmail.com

Lâm Đồng

Công văn công bố số 2092/BC-SYT ngày 24/9/2017

129.

Công ty TNHH Dịch vụ y tế lao động Sao Phương Nam

Địa chỉ: 77 Hùng Vương, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 02633902379/0977370101

Lâm Đồng

Công văn công bố số 2093/BC-SYT ngày 24/9/2017; Văn bản số 533/SYT-NVY ngày 13/3/2020

130.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An

Địa chỉ: 102, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại: 02723521023       FAX: 0272.3829663

Email: nguyenduyen07@gmail.com

Long An

Văn bản 1979/BC-SYT ngày 29/6/2018

131.

Trung tâm Y tế Đức Hòa

Địa chỉ: Ô 3, Khu A, Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272.3851873 Fax: 0272.3852957

Email: ttytduchoa@longan.gov.vn

Long An

Văn bản số 3547/BC-SYT ngày 31/10/2018

132.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Lộc Hạ, Tp. Nam Định

Điện thoại: 0228 3636673

E-mail: ttytdp.yt@namdinh.chinhphu.vn

Nam Định

Công văn công bố số 1005/BC-SYT ngày 08/8/2017 và văn bản 1398/SYT- NVY ngày 30/10/2019

133.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02293.511123

E-mail: ttytdp.yt@ninhbinh.gov.vn

Ninh Bình

Công văn công bố số 2056/BC-SYT ngày 03/8/2017; 476/BC-SYT ngày 27/02/2019

134.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: 47 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 02593823070

Ninh Thuận

Văn bản số 3862/SYT-NVY ngày 06/11/2017; 1250/SYT-SKNV ngày 12/4/2019

135.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Địa chỉ văn phòng: 835 đường 21 tháng 8, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Số điện thoại: 0259 3828504 FAX: 0259 3828503

Email: ttquantracnt@yahoo.com.vn

Ninh Thuận

Văn bản số 1347/BC-SYT ngày 19/4/2019 và văn bản 1250/SYT-SKNV ngày

12/4/2019

136.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: 140 đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.568.826 FAX: 02383.844.612

Email: sknn.sknn@gmail.com

Nghệ An

Văn bản 736/BC-SYT ngày 10/4/2018 và văn bản 1858/SYT-NVY ngày 11/6/2020

137.

Công ty TNHH 1TV kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Địa chỉ: 236 đường Phong Định Cảng, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383.250.236 FAX: 02383.592.198

Email: kttnmt@gmail.com

Nghệ An

Văn bản 738/BC-SYT ngày 10/4/2018

138.

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Số 04, Ngõ B4, Đường Duy Tân, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 023 8352 3164 Fax: 023 8352 3161

E-mail: thanhmt81@gmail.com

Nghệ An

Báo cáo số 944/SYT-NVY ngày 27/4/2017.

139.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Điện thoại: 02103846425 FAX: 02103847777

Email: ttksbtbl@gmail.com

Phú Thọ

Văn bản 1500/SYT-NVY ngày 14/9/2018

140.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 73 Lạc Long Quân, Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại: 057 6256018 Fax: 0257.6256012

E-mail: duphongphuyen@yahoo.com.vn

Phú Yên

Công văn công bố số 280/BC-SYT ngày 24/7/2017 và văn bản 09/6/2020

141.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình

Địa chỉ: 164 Bà Triệu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 02323.823.049

Email: ttytdp.quangbinh@gmail.com

Quảng Bình

Văn bản 616/SYT-NVY ngày 09/4/2018 và văn bản số 2355/CV- KSBT ngày 15/10/2020

142.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3813988

E-mail: skmtcdcqna.tra@gmail.com/trasknnqn@gmail.com

Quảng Nam

Công văn công bố số 1032/BC-SYT ngày 30/6/2017 và văn bản số 112/TB- SYT ngày 28/01/2019

143.

Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam

Địa chỉ: 84 Phan Bội Châu, Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3825.399 FAX: 0235.3825588

Email: qtmtquangnam@gmail.com

Quảng Nam

Văn bản số 53/BC-SYT ngày 13/01/2018

144.

Công ty TNHH Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Hoa Huệ

Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh

Văn bản số 2477/SYT-NVY ngày 22/10/2018

145.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: 651 Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033556751 Fax: 02033836436

E-mail: ttytdpt.syt@quangninh.gov.vn

Quảng Ninh

Công văn công bố số 1952/BC-SYT ngày 10/8/2017 và Văn bản số 4473/SYT-NVY ngày 11/11/2020

146.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: 64 Bùi Thị Xuân, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02553716052 FAX: 02553827085

Quảng Ngãi

Văn bản 3592/TB-SYT ngày 28/11/2017 và 3628/BC-SYT ngày 01/12/2017; 133/CB-CKBT ngày 17/02/2020

147.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3852582        Fax: 0233.3855.293

Email: ytdpqtri@gmail.com

Quảng Trị

Văn bản số 117/TB-SYT ngày 07/12/2018 và văn bản số 09/BC-SYT ngày 08/01/2019

148.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: Số 376 đường Lê Duẩn, phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0913.983.599

E-mail: bstranvandung@gmail.com

Sóc Trăng

Văn bản số 35/SYT-QLHNYD ngày 09/01/2018 và văn bản số 13/KSBT ngày 20/10/2020

149.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La

Địa chỉ: Bản Cọ, Tổ 4, Chiềng An, TP. Sơn La, Sơn La

Điện thoại: 0212.3852.247           FAX: 0212.3751798

Email: dungnguyentien1962@gmail.com

Sơn La

Văn bản 1766/BC-SYT ngày 24/8/2018 và văn bản số 531/SYT-NVYD ngày 03/4/2019

150.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh

Địa chỉ: Số 628, đường 30-4, P3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0918434666 FAX:

Email: bienvantu@gmail.com

Tây Ninh

Văn bản 06BC-SYT ngày 24/01/2018; văn bản số 46/SYT-NVY ngày 09/01/2019

151.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ: Số 158/3, Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273.3872368 FAX: 0273.3881908

Email: cdctg@tiengiang.gov.vn

Tiền Giang

Văn bản số 2595/BC-SYT ngày 02/11/2017 và văn bản số 3926/BC-SYT ngày 24/10/2019

152.

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho

Địa chỉ: Số 57, Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273.3873776 Fax: 0273.3885891

Email: ttyttch@yahoo.com

Website: ttyttpmt.soytetiengiang.gov.vn

Tiền Giang

Văn bản số 3223/BC-SYT ngày 31/10/2018

153.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ: Tổ 9, phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang

Điện thoại: 0207.3822441

FAX: 0207.3825394

Email: trungtamkiemsoatbenhtattq@gmail.com

Tuyên Quang

Văn bản 390/BC-SYT ngày 12/4/2018

154.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 10, phố Hoàng Công Chất, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 022 7384 8601 Fax: 022 7383 6722

Email: sknntb@gmail.com

Thái Bình

Báo cáo số 95/BC-SYT ngày 29/6/2017; Văn bản số 101/SYT-NVY ngày 18/02/2019

155.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Địa chỉ: Đường số 20, tổ 12, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 022 73609268 Fax: 022 73644139

Email: ttqtpt.stnmt@thaibinh.gov.vn; pptstnmt@gmail.com

Thái Bình

Văn bản số 183/BC-SYT ngày 05/9/2019 và văn bản số 619/BC-SYT ngày 04/11/2020

156.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: 971 đường Dương Tự Minh, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 857807 FAX: E-mail: sknnkhoa@gmail.com

Thái Nguyên

Văn bản số 788/VBCB-SYT ngày 12/5/2017

157.

Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 34, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3657 306 Fax: 0280 3657 306

E-mail: tchcyttn@gmail.com

Thái Nguyên

Báo cáo số 1530/BC-SYT ngày 28/9/2016

158.

Điện thoại: 02373950541 Fax: 023739501116

E-mail: truongln_sytth@yahoo.com.vn

Thanh Hóa

Văn bản số 147/BC-KSBT ngày 15/7/2019

159.

Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia

Địa chỉ: Thôn Thượng Nam, xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373950541 Fax: 023739501116

E-mail: truongln_sytth@yahoo.com.vn

Thanh Hóa

Văn bản số 3434/BC-SYT ngày 04/12/2019

160.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3822466 FAX: 0234.3831973

Email: cdc@thuathienhue.gov.vn

Thừa Thiên Huế

Văn bản số 321/SYT-NVY ngày 02/02/2018; Văn bản số 1371/SYT-NVY ngày 31/5/2018; 546/TTr-SYT ngày 12/3/2019

161.

Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ văn phòng: Tổ Hòa Tây, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0234.3850115 FAX: 0234.3986035

Email: bvpvang@thuathienhue.gov.vn

 

Thừa Thiên Huế

 

Văn bản số 546/TTr-SYT ngày 12/3/2019

162.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trà Vinh

Địa chỉ: Số 36, Đường Tô Thị Huỳnh, Phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 02943.862319 FAX: 02943862319

E-mail: ytdptravinh@gmail.com

Trà Vinh

Văn bản số 324/BC-SYT ngày 15/11/2017; và số 808/KSBT-SKNN ngày 26/12/2018

163.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: 24 Hùng Vương, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 029703822431     FAX: 0270 3831074

Vĩnh Long

Văn bản 1766/BC-SYT ngày 24/8/2018

164.

Công ty cổ phần Quan trắc môi trường MKV

Địa chỉ: số 6A, ngõ 17, đường Tô Hiến Thành, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02116272829               Fax:

E-mail: hse.mkv@gmail.com

Vĩnh Phúc

Văn bản 956//BC-SYT ngày 12/7/2018 và văn bản số 281/SYT- NVY ngày 22/3/2019

165.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3862646 Fax: E-mail: ttcdcvp@gmail.com

Vĩnh Phúc

Văn bản số 261/SYT-NVY ngày 08/3/2018.

166.

Văn phòng đại diện, Công ty Cổ phần môi trường Vinh Phát

Địa chỉ: Tầng 3, Phòng 301, Tòa nhà Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, KCN Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0973648019                    Fax:

E-mail: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com

Vĩnh Phúc

Văn bản số 269/SYT-NVY ngày 02/7/2021

167.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái

Địa chỉ giao dịch: Số 496 đường Hòa Bình, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02169 3852519

Email: cdcyenbai@gmail.com

Yên Bái

Công văn công bố số 712/SYT-NVY ngày 11/7/2017; văn bản số 1593/SYT-NVY ngày 20/12/2019

III. Đơn vị bị đình chỉ hoạt động, rút công bố đủ điều kiện/dừng hoạt động quan trắc môi trường lao động (QTMTLĐ)

TT

Tổ chức bị đình chỉ hoạt động, rút công bố đủ điều kiện/dừng hoạt động QTMTLĐ

Ghi chú

1.

Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường - Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ: Số 3 ngõ 52/3 Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số Điện thoại: 024 6288 4853 Số           Fax: 024 6285 1144

Địa chỉ E-mail: moitruong.itet@gmail.com

Web-site: www.vienmoitruong.com

Đã đình chỉ hoạt động từ ngày 15/02/2018 tại Công văn số 103/MT-LĐ

2

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 1597, Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 025 1354 0179     Fax: 025 1354 0090

E-mail: udc@dost.dongnai.gov.vn

Web-site: http://www.donacaste.gov.vn

Đã đình chỉ hoạt động từ ngày 02/7/2018 tại Công văn số 2779/SYT- NVY

3

Công ty TNHH một thành viên Tư vấn sức khỏe và môi trường Minh Thi

Địa chỉ: K19/18 Hà Huy Tập, phường Xuân Hà, Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3811823

Email: minhthiskmt@gmail.com

Đã dừng hoạt động từ ngày 03/6/2020 tại văn bản số 1873/TB-SYT

5

Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường

Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Chí Thanh, Buôn Ma Thuột, Đăk Lắc.

Điện thoại: 05003.846.648 Fax: 05003.815.137

E-mail: qtmtdaklak@gmail.com

Đã đình chỉ hoạt động từ ngày 25/9/2020 tại văn bản số 3330/SYT-KHNVY

6

Công ty TNHH khai thác dịch vụ Trường Thịnh Thăng Long

Địa chỉ: Nhà A1, khu dịch vụ bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: 02433571697 FAX: 02433571698

Email: dichvutruongthinh@gmail.com

Đã đình chỉ hoạt động từ ngày 06/10/2020 tại văn bản số 9392/SYT-NVY

7

Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh

Địa chỉ: 528/5A Vườn Lài, Khu phố 2, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02822437437

E-mail: duonghuynhmt@gmail.com

Đã đình chỉ hoạt động từ ngày 05/10/2020 tại văn bản số 5854/SYT-NVY

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 567/MT-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu567/MT-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2021
Ngày hiệu lực18/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(23/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 567/MT-LĐ

Lược đồ Công văn 567/MT-LĐ 2021 tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 567/MT-LĐ 2021 tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu567/MT-LĐ
        Cơ quan ban hànhCục quản lý môi trường Y tế
        Người kýLương Mai Anh
        Ngày ban hành18/10/2021
        Ngày hiệu lực18/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 567/MT-LĐ 2021 tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động

              Lịch sử hiệu lực Công văn 567/MT-LĐ 2021 tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động

              • 18/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực