Công văn 5670/TCHQ-GSQL

Công văn 5670/TCHQ-GSQL năm 2016 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5670/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5670/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở kiến nghị của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1787/TCHQ-GSQL ngày 11/3/2016, Tổng cục Năng lượng đã có công văn số 1053/TCNL-KHCN ngày 26/4/2016 về việc kiểm tra nhà nước về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng. Tổng cục Năng lượng đã thống nhất trong việc áp dụng thi hạn hiệu lực, giá trị sử dụng của Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thử nghiệm hiệu suất năng lượng ghi rõ hiệu suất năng lượng của sản phẩm hàng hóa đã đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành hay không và sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật Điều chỉnh hiệu suất năng lượng tối thiểu. Đối với các nội dung khác, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Tại Điểm 1 công văn số 1053/TCNL-KHCN về việc dán nhãn năng lượng trước khi thông quan:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo tại Điểm 1 công văn số 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/3/2016 của Tổng cục Hải quan.

2. Tại Điểm 2 công văn số 1053/TCNL-KHCN về việc sử dụng Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu cho các Lô hàng cùng tên hàng, số model/serial, cùng nhà sản xuất, cùng xuất xứ:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc khi thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, đối vi các lô hàng nhập khẩu tiếp theo của doanh nghiệp có cùng tên hàng, số model/serial, cùng nhà sản xuất, cùng xuất xứ thì thông quan trên cơ sở doanh nghiệp xuất trình được 01 trong 02 chứng từ sau: (i) Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng của sản phẩm, trong đó xác nhận hiệu suất năng lượng của sản phẩm bằng hoặc cao hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định tiến hành, Phiếu thử nghiệm hợp lệ có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày cấp; hoặc (ii) Quyết định chứng nhận nhãn năng lượng có thời hạn phù hợp do Bộ Công Thương cấp.

Doanh nghiệp nộp bản sao (đóng dấu sao y của doanh nghiệp) và xuất trình bản chính Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng hoặc Quyết định chứng nhận nhãn năng lượng cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

3. Đối với các lô hàng đã được Bộ Công Thương kiểm tra tại nơi sản xuất (phía đối tác nước ngoài) và cấp chứng nhận nhãn năng lượng, cơ quan hải quan thông quan hàng hóa căn cứ trên Quyết định chứng nhận nhãn năng lượng của Bộ Công Thương cấp cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ Công Thương: Tổng cục Năng lượng, Cục Xuất nhập khẩu (để ph/h);
- Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính;
- Lưu:
VT, GSQL.Cường(3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5670/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5670/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5670/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5670/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5670/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5670/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5670/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu 2016

           • 17/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực