Công văn 56700/CTHN-TTHT

Công văn 56700/CTHN-TTHT 2022 giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Cục Thuế Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 56700/CTHN-TTHT 2022 giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56700/CTHN-TTHT
V/v giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu quốc tế Đại Doanh
(Địa chỉ: Xóm 1, thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội;
MST: 0108977471)

Trả lời công văn số 3110/2022/CV-DD đề ngày 31/10/2022 của Công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu quốc tế Đại Doanh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về thuế suất thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

- Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn giảm thuế quy định giảm thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Điều 1 quy định về giảm thuế giá trị gia tăng:

“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại ...

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng...”

+ Tại Điều 3 quy định như sau:

“Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

…”

- Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

- Căn cứ Phụ lục I, II, III danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng mỳ chính nếu đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% kể từ ngày 01/2/2022 đến ngày 31/12/2022 theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính Phủ.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế các sản phẩm hàng hóa do Công ty sản xuất, kinh doanh để thực hiện đúng theo quy định.

Trường hợp Công ty có vướng mắc về chính sách thuế, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH thương mại Xuất nhập khẩu quốc tế Đại Doanh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TKT1;
- Website Cục thuế;
- Lưu: VT,TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 56700/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu56700/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtHôm qua
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 56700/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 56700/CTHN-TTHT 2022 giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 56700/CTHN-TTHT 2022 giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu56700/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Hữu Hùng
        Ngày ban hành21/11/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtHôm qua

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 56700/CTHN-TTHT 2022 giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Cục Thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 56700/CTHN-TTHT 2022 giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Cục Thuế Hà Nội

              • 21/11/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực