Công văn 5678/TCHQ-QLRR

Công văn 5678/TCHQ-QLRR năm 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5678/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5678/TCHQ-QLRR
V/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng QLRR

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua rà soát, thống kê báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tháng 8/2018, Tổng cục ghi nhận một số vướng mắc của các đơn vị và giải đáp tại phụ lục đính kèm.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Thái Quang

 

BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ TRONG ÁP DỤNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO
(Tháng 8/2018)

(Kèm công văn số 5678/TCHQ-QLRR ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục Hải quan)

Stt

Đơn vị

Nội dung vướng mắc

Đề xuất, kiến nghị

Ý kiến giải đáp

1

Cục HQ Cà Mau (cv 643/BC-HQCM ngày 16/8/2018)

Ngày 13/6/2018 Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro của ngành Hải quan năm 2018 theo Quyết định số 1785/QĐ-TCHQ. Tại Tiết a.1.1 Điểm 2.2 Mục 2 Phần I thì tất cả các doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK và/hoặc có trụ sở đóng trên địa bàn, theo danh sách do Tổng cục Hải quan giao.

Thực hiện theo Kế hoạch này đơn vị đã chủ động nguồn lực và điều kiện để xây dựng Dự thảo Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro của Cục Hải quan Cà Mau năm 2018. Tuy nhiên đến thời điểm này Tổng cục Hải quan vẫn chưa phân bổ danh sách doanh nghiệp như vừa nêu trên cho các Cục Hải quan địa phương.

Đề nghị Tổng cục sớm phân bổ danh sách doanh nghiệp hoặc có hướng dẫn để đơn vị ban hành Kế hoạch và cập nhật thông tin doanh nghiệp kịp thời vào Hệ thống.

Việc thu thập và cập nhật thông tin hồ sơ doanh nghiệp đối với danh sách doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu và/ hoặc có trụ sở đóng trên địa bàn tại Khoản a.1.1 Điểm 2.2 phần I và danh sách doanh nghiệp có số thu hoặc kim ngạch lớn tại Khoản a.2.2 Điểm 2.2 Phần I Quyết định số 1785/QĐ-TCHQ ngày 13/6/2018 được hướng dẫn tại công văn số 5336/TCHQ-QLRR ngày 13/9/2018 về việc hướng dẫn thu thập thông tin hồ sơ doanh nghiệp của Tổng cục Hải quan.

Cục HQ Đăk Lăk (cv 884/BC- HQĐL ngày 20/8/2018)

Đề nghị Tổng cục Hải quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn và phân bổ doanh nghiệp để triển khai thực hiện Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro năm 2018 theo kế hoạch số 1785/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

2

Cục HQ Cần Thơ (cv 1500/BC-HQCT ngày 20/8/2018)

Vướng mắc đối với các sản phẩm dược, nguyên liệu dược được hệ thống Vnaccs/Vcis phân luồng kiểm tra mức 03 (luồng đỏ)

Đề xuất không thiết lập tiêu chí “Phương pháp xử lý sau cùng” là “R” (Kiểm tra thực tế hàng hóa 100%). Lý do: hàng hóa là sản phẩm dễ hư hỏng.

Hiện tại mặt hàng sản phẩm dược, nguyên liệu dược đang được hệ thống phân luồng kiểm tra chi tiết hồ sơ do được áp dụng tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Dược. Trường hợp sản phẩm dược, nguyên liệu dược hệ thống phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa như đã nêu, đề nghị Cục Hải quan Cần Thơ cung cấp số tờ khai để Cục Quản lý rủi ro kiểm tra, nghiên cứu và xử lý.

3

Cục HQ Đồng Tháp (cv 1235/BC-HQĐT ngày 20/8/2018)

Khi tra cứu lý do xếp hạng doanh nghiệp tại địa phương trên Hệ thống RMS:

- Tại chỉ tiêu thông tin “Địa chỉ, trụ sở” hệ thống đều hiển thị kết quả là “chưa thu thập thông tin” và điểm rủi ro là 11. Trong khi đó, đơn vị đã cập nhật đầy đủ thông tin về địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh vào hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống RMS.

- Điểm rủi ro là bằng nhau (12 điểm) đối với doanh nghiệp hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu đã cập nhật đầy đủ hoặc chưa cập nhật thông tin về “thông báo cơ sở sản xuất và kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất”

Điều chỉnh lại cách tính điểm rủi ro trên hệ thống RMS để hệ thống tính điểm rủi ro được chính xác đối với thông tin đã thu thập và cập nhật vào hồ sơ doanh nghiệp.

Về thông tin địa chỉ trụ sở đề nghị Cục HQ Đồng Tháp nghiên cứu Bộ chỉ số tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015. Đối với tiêu chí này, chỉ số tiêu chí là các thông tin liên quan đến tình trạng sở hữu trụ sở và thông tin xác minh tình trạng hoạt động tại trụ sở, không phải là thông tin địa chỉ trụ sở. Về việc chấm điểm tiêu chí, Tổng cục Hải quan tiếp thu và nghiên cứu điều chỉnh trong thời gian tới.

4

Cục HQ Quảng Nam (cv 1025/BC-HQQNa ngày 30/8/2018)

Trong kỳ phát sinh 02 hộ kinh doanh cá thể làm thủ tục, tuy nhiên khi tra cứu mã số doanh nghiệp trên hệ thống QLRR thì hệ thống phản hồi mã số doanh nghiệp chưa được quản lý. Cụ thể các hộ kinh doanh cá thể sau:

Đỗ Thị Bích Thảo - MST: 0401590772

Hoàng Thị Bích Nga - MST: 8045457746

Đề nghị Cục QLRR cập nhật mã số các doanh nghiệp nêu trên vào hệ thống để đơn vị thu thập cập nhật thông tin và đề xuất điều chỉnh xếp hạng doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan đã xử lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5678/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5678/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2018
Ngày hiệu lực01/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5678/TCHQ-QLRR

Lược đồ Công văn 5678/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5678/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5678/TCHQ-QLRR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýBùi Thái Quang
        Ngày ban hành01/10/2018
        Ngày hiệu lực01/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5678/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5678/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro

             • 01/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực