Công văn 568/BHXH-CST

Công văn 568/BHXH-CST năm 2017 bổ sung công văn 3118/BHXH-CST về rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 568/BHXH-CST bổ sung công văn 3118/BHXH-CST bàn giao sổ bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh 2017


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/BHXH-CST
V/v bổ sung công văn số 3118/BHXH-CST ngày 26/12/2016 của BHXH Thành phố về việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố.

Tiếp theo công văn số 3118/BHXH-CST ngày 26/12/2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Sau khi BHXH Việt Nam cài đặt phần mềm hỗ trợ in quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động, BHXH thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (gọi tắt là Mẫu số 03) của người lao động đang tham gia BHXH cho đơn vị sử dụng lao động thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu Danh sách giao nhận sổ BHXH (gọi tắt là Mẫu số 01) qua địa chỉ email của đơn vị.

2. Đơn vị sử dụng lao động chuyển Mẫu số 03 cho từng người lao động rà soát, kiểm tra, đối chiếu theo các nguyên tắc hướng dẫn tại công văn s 3118/BHXH-CST ngày 26/12/2016 của BHXH Thành phố.

Người lao động sau khi kiểm tra, rà soát thông tin, trường hợp thông tin chưa đúng, chưa đầy đủ thì ghi nội dung đề nghị điều chỉnh, ký xác nhận vào Mẫu s 03 chuyển cho đơn vị. Đơn vị kiểm tra, xác định lại các trường hợp sai sót lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS) hoặc Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) nộp hồ sơ giao dịch điện tử theo Phiếu giao nhận hồ sơ 103 và ghi chú mã số hồ sơ giao dịch điện tử vào Mẫu số 03 để điều chỉnh trước khi chuyển sổ cho cơ quan BHXH.

3. Sau khi người lao động, đơn vị đã kiểm tra, rà soát thông tin đóng BHXH thì đơn vị nộp: sổ BHXH; Mẫu số 01 có ký xác nhận, đóng dấu; Mẫu số 03 có ký xác nhận của người lao động và ký, đóng dấu của đơn vị theo Phiếu giao nhận hồ sơ 320 và gửi file dữ liệu Mẫu số 01 qua địa chỉ email mà cơ quan BHXH đã gửi cho đơn vị trước đó.

4. Một số lưu ý:

- Trường hợp nội dung đề nghị điều chỉnh vượt quá s trang thì người lao động in Mẫu số 03 từ trang web của BHXH TP.HCM đ ghi bổ sung thêm và đính kèm với Mẫu s 03 do cơ quan BHXH đã cung cấp.

- Trường hợp đơn vị nộp toàn bộ sổ BHXH theo file dữ liệu Mẫu s 01 thì trực tiếp in ký xác nhận, đóng dấu hoặc thông báo qua email cho cơ quan BHXH đ in chuyển về cho đơn vị ký xác nhận, đóng dấu.

- Trường hợp đơn vị nộp sổ BHXH theo từng đợt thì tự in Mẫu số 01 theo s lượng sổ nộp cho cơ quan BHXH và ký xác nhận, đóng dấu.

- Trường hợp đơn vị có nhu cầu in tờ rời theo mã phòng ban đ thuận tiện trong việc quản lý thì nộp hồ sơ giao dịch điện tử theo Phiếu giao nhận hồ sơ 103 và cung cấp file dữ liệu mã phòng ban cho cơ quan BHXH đ cập nhật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị sử dụng lao động kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc BHXHTP (để b/c);
- Các phòng nghiệp v
ụ (để thực hiện);
- BHXH quận, huyện (để thực hiện);
- Đăng tải trên Website BHXH TP;
- Lưu: VT, CST(Trung).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu

 

Thuộc tính Công văn 568/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu568/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2017
Ngày hiệu lực23/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 568/BHXH-CST bổ sung công văn 3118/BHXH-CST bàn giao sổ bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh 2017


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 568/BHXH-CST bổ sung công văn 3118/BHXH-CST bàn giao sổ bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh 2017
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu568/BHXH-CST
     Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Thị Thu
     Ngày ban hành23/03/2017
     Ngày hiệu lực23/03/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 568/BHXH-CST bổ sung công văn 3118/BHXH-CST bàn giao sổ bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 568/BHXH-CST bổ sung công văn 3118/BHXH-CST bàn giao sổ bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh 2017