Công văn 5680/BNV-TCPCP

Công văn 5680/BNV-TCPCP năm 2017 về đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cấp Giấy đăng ký hoạt động Chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định 20/2017/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5680/BNV-TCPCP 2017 tạo điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động dự án tài chính vi mô


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5680/BNV-TCPCP
V/v đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cấp Giấy đăng ký hoạt động Chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 1114/UBND-VP ngày 22 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đề nghị về việc tạo điều kiện thuận lợi cấp Giấy đăng ký hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ (gọi tắt là Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg) cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển nguồn lực tài chính cộng đồng trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Khoản 1 Điều 2; Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3; Khoản 1 và Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d và Điểm e Khoản 2 Điều 4; Điều 5; Khoản 2 Điều 6 và Điểm b Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 7 của Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg; UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên hướng dẫn và thực hiện giải quyết việc cấp Giấy đăng ký hoạt động Chương trình, dự án tài chính vi mô theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển nguồn lực tài chính cộng đồng trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam theo quy định.

Bộ Nội vụ thông báo để UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (đ
phối hợp);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đ
phối hợp);
- UBND tỉnh Điện Biên (để biết, phối hợp);
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Điện Biên (đ
biết, phối hp, thực hiện);
- Hội Khuy
ến học Việt Nam (đ biết, thực hiện);
- Lưu: VT, TCPCP, L.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Hà Thị Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5680/BNV-TCPCP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5680/BNV-TCPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5680/BNV-TCPCP

Lược đồ Công văn 5680/BNV-TCPCP 2017 tạo điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động dự án tài chính vi mô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5680/BNV-TCPCP 2017 tạo điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động dự án tài chính vi mô
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5680/BNV-TCPCP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýHà Thị Dung
        Ngày ban hành26/10/2017
        Ngày hiệu lực26/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5680/BNV-TCPCP 2017 tạo điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động dự án tài chính vi mô

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5680/BNV-TCPCP 2017 tạo điều kiện cấp Giấy đăng ký hoạt động dự án tài chính vi mô

            • 26/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực