Công văn 5681/TCT-DNL

Công văn 5681/TCT-DNL năm 2016 xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5681/TCT-DNL 2016 lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tổ chức Đảng thành lập quản lý


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5681/TCT-DNL
V/v: xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý.

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc nộp lợi nhuận còn lại (LNCL) của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 và Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2016 (thay thế Nghị định số 71/2013/NĐ-CP) về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 360/TB-VPCP ngày 04/11/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xử lý các khoản lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý;

Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Không thu vào ngân sách Nhà nước khoản lợi nhuận sau thuế còn lại của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức Đảng thành lập và quản lý. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp này do chủ sở hữu quyết định (áp dụng cho niên độ từ năm 2013 trở đi).

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);

- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5681/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5681/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực08/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5681/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 5681/TCT-DNL 2016 lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tổ chức Đảng thành lập quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5681/TCT-DNL 2016 lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tổ chức Đảng thành lập quản lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5681/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực08/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5681/TCT-DNL 2016 lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tổ chức Đảng thành lập quản lý

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5681/TCT-DNL 2016 lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tổ chức Đảng thành lập quản lý

            • 08/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực