Công văn 5684/TCT-KK

Công văn 5684/TCT-KK năm 2017 về vướng mắc khi thực hiện cấp mã số thuế của Viện nghiên cứu mở Liên Hoa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5684/TCT-KK 2017 vướng mắc khi thực hiện cấp mã số thuế Viện nghiên cứu mở Liên Hoa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5684/TCT-KK
V/v vướng mắc khi thực hiện cấp mã số thuế của Viện nghiên cứu mở Liên Hoa.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5167/CT-KKKTT ngày 25/09/2017 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về vướng mắc khi thực hiện cấp mã số thuế của Viện nghiên cứu mở Liên Hoa. Về vấn đề này, sau khi ly ý kiến Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điều 3, Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Điều 9, Điều 12 Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/06/2013;

- Điều 8 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ;

- Điểm b Điều 2, Điểm g Khoản 1 Điều 5 và Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

- Công văn s281/ĐKKD-NV ngày 22/11/2017 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Công văn số 5521/TCT-KK ngày 22/12/2015 của Tổng cục Thuế về việc đăng ký thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ.

Căn cứ các quy định nêu trên, căn cứ Quyết định số 05/QĐ-2017 ngày 05/06/2017 của Doanh nghiệp tư nhân Liên Hoa Bình Phương về việc thành lập Viện Nghiên cứu mở Liên Hoa là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc thì:

Trường hợp doanh nghiệp (Công ty mẹ) có đăng ký ngành nghề kinh doanh khoa học công nghệ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, doanh nghiệp xác định tổ chức khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thành lập là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do doanh nghiệp thành lập được tổ chức dưới các hình thức theo quy định tại Điều 9 Luật Khoa học và công nghệ, có hoạt động độc lập, có điều lệ tổ chức và hoạt động, có con dấu, có vốn điều lệ và không thuộc các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Sau khi được cơ quan nhà nước có thm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, thì tổ chức khoa học và công nghệ phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính nêu trên để được cấp mã số thuế 10 số.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục quản lý đăng ký kinh doanh- Bộ KH&ĐT;
- Cục thuế các Tỉnh, TP;
- Website Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, KK(3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ
KH
AI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VTRƯỞNG
Lê Thu Mai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5684/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5684/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5684/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5684/TCT-KK 2017 vướng mắc khi thực hiện cấp mã số thuế Viện nghiên cứu mở Liên Hoa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5684/TCT-KK 2017 vướng mắc khi thực hiện cấp mã số thuế Viện nghiên cứu mở Liên Hoa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5684/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Thu Mai
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5684/TCT-KK 2017 vướng mắc khi thực hiện cấp mã số thuế Viện nghiên cứu mở Liên Hoa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5684/TCT-KK 2017 vướng mắc khi thực hiện cấp mã số thuế Viện nghiên cứu mở Liên Hoa

           • 11/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực