Công văn 5686/BKHĐT-PC

Công văn 5686/BKHĐT-PC năm 2019 về hiệu lực của quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 11/2013/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5686/BKHĐT-PC 2019 hiệu lực quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 11/2013/NĐ-CP


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5686/BKHĐT-PC
V/v hiệu lực của quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội
Số 143 đường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 6431/VPCP-ĐMDN ngày 19/7/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội (Công ty) về hiệu lực của quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đu tư phát triển đô thị. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Do vậy, để xác định hiệu lực của khoản 1 Điều 21 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP , đề nghị Công ty trao đổi với Bộ Xây dựng (cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định này và là cơ quan được Chính phủ giao thống nhất quản lý phát triển đô thị trên phạm vi toàn quốc) để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty để biết, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP
, VCCI (để đăng tải);
- Lưu VP, PC
.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5686/BKHĐT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5686/BKHĐT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2019
Ngày hiệu lực12/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5686/BKHĐT-PC

Lược đồ Công văn 5686/BKHĐT-PC 2019 hiệu lực quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 11/2013/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5686/BKHĐT-PC 2019 hiệu lực quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 11/2013/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5686/BKHĐT-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đức Tâm
        Ngày ban hành12/08/2019
        Ngày hiệu lực12/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5686/BKHĐT-PC 2019 hiệu lực quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 11/2013/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5686/BKHĐT-PC 2019 hiệu lực quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 11/2013/NĐ-CP

             • 12/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực