Công văn 5686/BYT-MT

Công văn 5686/BYT-MT năm 2014 hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải trong chăm sóc, điều trị người nhiễm vi rút Ê-bô-la do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5686/BYT-MT 2014 vệ sinh môi trường quản lý chất thải điều trị người nhiễm vi rút Ê-bô-la


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5686/BYT-MT
V/v hướng dẫn công tác vệ sinh MT, quản lý chất thải trong chăm sóc, điều trị người nhiễm vi rút Ê-bô-la

Hà Ni, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

Kính gi: ...................................................................................................

...................................................................................................................

Bệnh do vi rút Ê-bô-la (sốt xuất huyết do vi rút Ê-bô-la) một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm (bệnh truyền nhiễm nhóm A) khả năng lây lan nhanh và t lệ tử vong cao (có th tới 90%). Bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trc tiếp với máu, dịch tiết, quan, tổ chc cơ thể của người mắc bệnh, động vật bị bnh hoặc tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm bởi dịch tiết của người, động vật mắc bệnh.

Để hạn chế đến mc thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đm bảo sc khe cho nhân viên y tế cộng đồng, Bộ Y tế yêu cầu đng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương; Giám đốc các bệnh viện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghip liên quan trc thuộc B Y tế chỉ đạo thc hin các biện pháp về công tác vệ sinh môi trường, quản cht thải trong chăm c, điều trị người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm vi rút Ê-bô-la như sau:

I. Tại các cơ sở y tế

1. Vệ sinh môi trường

Tại các phòng cách li để chăm sóc, điều trị người nhiễm hoc nghi ngờ nhiễm vi rút Ê-bô-la cần phải được làm vệ sinh khử khuẩn thường xuyên để hạn chế đến mc ti đa nguy lây nhiễm sang cán b y tế, người chăm sóc và người bệnh khác. Cụ thể:

- Thường xuyên lau các bề mặt trong phòng (sàn nhà, các đồ đạc,…) bằng các dung dịch hóa chất dit khuẩn thuộc danh mục các hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong y tế gia dụng đã được đăng lưu hành (sau đây gọi tắt là hóa chất diệt khun). Nếu dùng hóa chất diệt khuẩn các hóa chất có clo thì sử dụng dung dịch có nồng độ 0,5% clo hot tính.

- Trường hợp các bề mặt bị nhiễm bn do các chất như máu, dịch tiết, chất nôn của bệnh nhân cần làm sạch ngay b mặt bị nhiễm bẩn (có thể sử dng giẻ lau tm hóa chất diệt khuẩn), sau đó lau sạch lại nhiều lần bằng dung dịch hóa chất diệt khuẩn. Phm vi lau tối thiểu 1m tính từ mép ngoài nơi bị bẩn theo trình tự lau từ chu vi vào trung tâm. Nếu dùng hóa chất dit khuẩn các hóa chất cha clo thì sử dụng dung dịch nồng độ 0,5% clo hoạt nh.

2. Quản lý chất thải

- Các chất thải phát sinh từ các buồng cách li chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm vi rút Ê-bô-la (bao gm chất thải sinh hoạt của bnh nhân, các trang bị bảo hộ cá nhân của cán bộ y tế sau khi sử dụng) cần được quản như chất thải nguy cơ lây nhiễm cao theo quy định tại Quy chế quản chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007. Đặc biệt chú ý:

- Tất cả các chất thải phải được xử ban đầu trước khi đưa ra khỏi khu vc cách li bằng cách nm trong dung dịch hóa chất diệt khuẩn. Nếu dùng hóa chất diệt khuẩn là các hóa cht cha clo thì sử dụng dung dịch nồng độ 0,5% clo hoạt nh trong thời gian ít nhất t1-2 giờ.

- Đối vi chất thải phân, nước tiểu hoặc chất nôn ca bệnh nhân phải đưc diệt khuẩn bng dung dịch hóa chất diệt khuẩn. Nếu hóa chất diệt khuẩn hóa chất có cha clo thì sử dụng dung dịch với nồng độ 1,25 - 2,5% clo hoạt tính theo tỷ lệ 1:1 (1 đơn vị khối lượng cht thải : 1 đơn vị khối lượng dung dịch hóa chất). Duy trì thời gian tiếp xúc gia hóa chất chất thi ít nhất 30 phút trước khi đ vào bồn cầu nhà vệ sinh của khu vc cách li.

- Các phương tiện bảo hộ nhân sau khi sử dụng phải được ngâm trong dung dịch khử khuẩn có clo với nồng độ 0,5% clo hoạt tính trong 1-2 giờ trước khi đem đi tiêu hy.

- Các đồ vải, quần áo, đồ dùng nhân đã s dụng của bệnh nhân phải được khử khuẩn bằng cách đun sôi ít nhất 20 phút kể từ khi sôi hoặc ngâm trong dung dịch hóa chất diệt khuẩn từ 1-2 giờ trước khi đem giặt hoặc ra (Bộ Y tế khuyến cáo không nên sử dng lại mà nên tiêu hy n chất thi lây nhiễm). Nếu hóa chất diệt khuẩn là hóa chất cha clo thì sử dụng dung dịch với nồng độ 0,5% clo hot tính.

II. Tại cng đng

Khi phát hiện người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm vi rút Ê-bô-la tại cộng đồng, cần phải chuyn bệnh nhân vào khu vc cách li để chăm sóc điều trị. Đồng thời thực hin xử môi trường cht thải như sau:

1. Vệ sinh môi trường

- Nền nhà, tường, ca các bề mặt khác phải được lau hoặc phun dung dch hóa chất diệt khuẩn. Nếu hóa chất diệt khuẩn hóa chất cha clo thì sử dụng dung dịch với nồng độ 0,5% clo hoạt nh.

- Các vật dụng trong nhà bệnh nhân phải được lau hoặc phun nhiều lần bằng dung dịch hóa chất dit khuẩn. Nếu hóa chất diệt khun là hóa chất cha clo thì sử dụng dung dịch với nng độ 0,5% clo hot nh.

- Các đồ dùng nhân như quần áo, bát đĩa, cốc chén,… khác trong nhà người bệnh phi được luộc trong ít nhất 20 phút từ khi nước sôi hoặc ngâm trong dung dịch hóa chất diệt khuẩn. Nếu hóa chất diệt khuẩn hóa chất cha clo thì sử dụng dung dịch với nồng độ 0,5% clo hoạt nh để từ 1-2 giờ trước khi làm sạch.

- Phương tiện chuyên chở bệnh nhân phải được làm sạch bng dung hóa chất diệt khuẩn. Nếu hóa chất diệt khuẩn hóa chất cha clo thì sử dụng dung dịch với nồng độ 0,5% clo hoạt tính để trong thời gian từ 1-2 giờ trước khi ra sạch.

- Khu vc xung quanh nhà cần tiến hành phun bằng dung dịch hóa chất diệt khuẩn. Nếu hóa chất diệt khuẩn là hóa chất có cha clo thì sử dụng dung dịch với nồng độ 0,5% clo hoạt tính đ tiêu diệt mm bệnh.

2. Quản lý chất thải

- Chất thải của bệnh nhân như phân, nước tiu hoặc chất nôn phải được xử lý bằng dung dịch hóa chất diệt khuẩn. Nếu hóa chất diệt khuẩn hóa chất cha clo thì sử dụng dung dịch với nng đ 1,25 - 2,5% clo hoạt tính theo t lệ 1:1 (1 đơn vị khối lượng chất thải: 1 đơn vị khối lượng dung dịch hóa cht). Duy trì thời gian tiếp xúc gia hóa chất chất thải ít nhất 30 phút trước khi đổ vào nhà vệ sinh. Bô, chậu của bệnh nhân sau khi sử dụng phải ngâm trong dung dịch hóa cht diệt khuẩn. Nếu hóa chất diệt khuẩn hóa chất cha clo t sử dụng dung dịch nồng độ 0,5% clo hoạt tính trong tối thiểu 30 phút trước khi đem ra sạch.

- Trường hợp máu, dch tiết thể, chất nôn của người bnh bn ra sàn nhà hoặc lên tường các vật dụng khác trong phòng, cần lau trước bằng giẻ tm dung dịch hóa chất dit khuẩn clo với nồng độ 0,5% clo hoạt tính trước, sau đó lau sạch lại bằng dung dch hóa chất diệt khuẩn nhiều lần. Giẻ lau các dng cụ làm vệ sinh phải được xử tiêu hy n đối với chất thi của người bệnh.

III. Vệ sinh trong mai táng

Khi người chết do nhiễm vi rút Ê-bô-la, việc mai táng, hỏa ng phải thc hiện theo các quy đnh tại Thông số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể:

- Thời gian quàn ướp không quá 24 giờ kể từ khi chết. Nên quàn ướp tại các nhà tang lễ.

- Phải khâm lim trong vòng 6 giờ kể từ khi chết. Dùng bông tm dung dịch hóa chất diệt khuẩn đ nút kín các hốc tự nhiên của thi hài sau đó dùng vải liệm được tẩm dung dch hóa chất diệt khuẩn để quấn kín toàn bộ thi hài. Nếu hóa chất dit khuẩn hóa cht có cha clo thì sử dụng dung dịch nồng độ 0,5% clo hoạt tính.

- Thi hài phải được bc kín bằng vật liu không thm nước trước khi cho vào quan tài.

- Quan tài phải được trát kín bng các vật liu như: keo, sơn ta, đất sét để đm bảo không rỉ. Đồng thời phải cho vào quan tài một số vật liệu có khả năng thm nước, hút mùi như chè khô, bông thm nưc, giy bản,…

- Nền nhà, khu đất, tường xung quanh nơi đặt thi hài các vật dụng tiếp xúc với thi hài phải được làm sạch ngay sau khi khâm lim như sau: Lau hoặc phun phủ kín lên toàn bộ b mặt của nn nhà, khu đất, tường xung quanh nơi đặt thi hài hoặc các vật dụng có tiếp xúc với thi hài bằng dung dịch hóa chất dit khuẩn và duy trì thời gian tiếp xúc của hoá chất với nền nhà, tường xung quanh hoặc các vật dụng ti thiểu 30 phút. Nếu dùng hoá chất diệt khun các hóa chất cha clo thì sử dng dung dịch nồng độ 0,5% clo hoạt tính.

- Khi vn chuyn thi hài đến nơi mai táng hoặc hỏa ng phải sử dng phương tiện chuyên dng. Các phương tiện vận chuyển sau khi sử dụng phải được lau hoặc phun bằng dung dịch hóa chất diệt khuẩn diệt khuẩn. Nếu dùng hoá chất diệt khuẩn là các hóa chất có cha clo thì sử dụng dung dịch nồng độ 0,5% clo hoạt tính.

- Người chết do nhiễm vi rút Ê-bô-la phải được chôn hoặc hỏa táng tại nghĩa trang hoặc sở hỏang gần nhất. Trường hợp chôn tại nghĩa địa, trước khi đặt quan tài xuống huyt, phải phun dung dịch dung dch hóa chất dit khuẩn xung quanh thành huyệt đáy huyt. Trước khi lấp đất, phi phun dung dịch hóa cht xung quanh và trên mặt quan tài. Nếu dùng hoá chất diệt khuẩn các hóa chất có cha clo thì sử dụng dung dịch nng đ 0,5% clo hoạt nh.

IV. Phương tiện bảo hộ và vệ sinh nhân

Người làm nhim vụ v vệ sinh môi trường, vệ sinh mai táng, qun chất thải phát sinh trong chăm sóc, điều trị người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm vi rút Ê-bô-la phải đm bảo không tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể và các chất thải của bệnh nhân. Cụ thể, trong khi làm việc phải:

1. Vệ sinh tay trước khi sử dụng và sau khi cởi bỏ các phương tiện bảo hộ cá nhân.

2. Đeo găng tay bảo hộ bằng cao su.

3. Đi ủng bảo hộ.

4. Mặc quần áo bảo hộ không thấm nước (dùng một lần).

5. Sử dụng phương tiện bảo vệ mặt để tránh bắn vào mũi, miệng và mắt như khẩu trang y tế (N95), kính bảo hộ hoặc kính che mặt.

6. Trước khi ra khỏi khu vực cách li chăm sóc, điều trị bệnh nhân phải cởi và bỏ phương tiện bảo vệ cá nhân. Khi cởi, phải cn thận tránh chm mặt ngoài của phương tiện bảo hộ vào th.

Trường hợp người làm công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thi và làm vệ sinh môi trường bị máu, dịch th, các cht thải của người bệnh tiếp xúc trc tiếp vào da hoặc niêm mc, cần dng ngay công việc, cởi bỏ phương tiện bảo hộ và ra sạch vùng da bị tiếp xúc bằng phòng và nước sạch; ra niêm mạc bằng nước sạch hoặc dung dịch ra mắt (không sử dụng dung dịch cha clo hoặc thuốc sát khuẩn khác).

Trong quá trình triển khai thc hiện, nếu vướng mắc đề nghị gi về Cục Quản lý môi trường y tế để tổng hợp xin ý kiến giải quyết./.

 

 

Nơi nhn:
- Ntrên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5686/BYT-MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5686/BYT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5686/BYT-MT 2014 vệ sinh môi trường quản lý chất thải điều trị người nhiễm vi rút Ê-bô-la


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5686/BYT-MT 2014 vệ sinh môi trường quản lý chất thải điều trị người nhiễm vi rút Ê-bô-la
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5686/BYT-MT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thanh Long
        Ngày ban hành25/08/2014
        Ngày hiệu lực25/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5686/BYT-MT 2014 vệ sinh môi trường quản lý chất thải điều trị người nhiễm vi rút Ê-bô-la

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5686/BYT-MT 2014 vệ sinh môi trường quản lý chất thải điều trị người nhiễm vi rút Ê-bô-la

           • 25/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực