Công văn 569/TTr

Công văn số 569/TTr về việc hướng dẫn lập kế hoạch công tác năm 2007 do Thanh tra Bộ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 569/TTr hướng dẫn lập kế hoạch công tác năm 2007


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THANH TRA BỘ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 569/TTr
V/v Hướng dẫn lập kế hoạch công tác năm 2007

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các Phòng trực thuộc Thanh tra Bộ,
- Thanh tra các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành.

 

Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 2150/TTCP-VP ngày 10/11/2006; căn cứ chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Bộ định hướng các nội dung để khảo sát, lập kế hoạch công tác năm 2007 như sau:

1. Công tác thanh tra, kiểm tra:

a) Thanh tra Bộ (có sự phối hợp của các Vụ)

- Thanh tra việc thực hiện các chương trình, Mục tiêu của Bộ GTVT đã ban hành từ các năm trước đến nay.

- Tiếp tục thanh tra về đầu tư xây dựng, tăng cường thanh tra các dự án đầu tư, đổi mới trang thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các Tổng công ty 90 và doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;

- Đẩy mạnh thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng (kể cả Văn phòng Bộ, các Vụ). Kết hợp với thanh tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; chú trọng những lĩnh vực liên quan đến giải quyết công việc của công dân, doanh nghiệp.

- Chọn những vấn đề trọng Điểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT để tiến hành thanh tra (thanh tra chuyên ngành).

- Thanh tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

b) Thanh tra Cục:

- Thanh tra các dự án đầu tư, đổi mới trang thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc Cục;

- Đẩy mạnh thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuộc quyền quản lý trực tiếp của Cục trưởng (kể cả các Phòng, Ban thuộc Cục). Kết hợp với thanh tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng những lĩnh vực liên quan đến giải quyết công việc của công dân, doanh nghiệp (đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến cấp phép, phê duyệt…).

- Tăng cường, tập trung thanh tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân, trong đó chú trọng đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến an toàn, an ninh về giao thông vận tải.

- Thanh tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục.

- Thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị thuộc Cục.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thanh tra Bộ, Thanh tra Cục):

- Học tập, nghiên cứu kỹ Luật khiếu nại tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung Luật khiếu nại, tố cáo; Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khiếu nại tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung Luật để tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan hành chính cùng cấp giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện phương châm giải quyết khiếu nại, tố cáo dứt Điểm từ cơ sở, giảm tối đa khiếu kiện vượt cấp, đông người.

- Tham mưu trình Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, thực hiện nghiêm Luật khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-BGTVT ngày 9/2/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật phòng, chống tham nhũng đã được ban hành.

4. Kiện toàn tổ chức, công tác cán bộ thanh tra:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT về tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động thanh tra Giao thông vận tải; tổ chức thi tuyển, xét tuyển, kiểm tra, sát hạch và bổ nhiệm công chức vào ngạch thanh tra nhà nước.

- Chánh Thanh tra các Cục và cán bộ trực tiếp làm công tác sơ tuyển phải kiểm tra kỹ hồ sơ, văn bằng (PTTH, Đại học), chứng chỉ của người dự thi tuyển, sát hạch vào ngạch công chức thanh tra năm 2006.

5. Một số chú ý khi lập kế hoạch công tác:

- Khi lập kế hoạch công tác nên hạn chế kiểm tra, tăng cường thanh tra sâu vào từng lĩnh vực quản lý ngành; thanh tra trách nhiệm quản lý được pháp luật giao.

- Không kiểm tra những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý, kiểm tra, kiểm soát nội bộ của cơ quan, đơn vị.

- Việc trình, phê duyệt chương trình kế hoạch thực hiện theo Luật Thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhận được văn bản này, Chánh Thanh tra Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ Tài chính;
- Các Phó Chánh Thanh tra (để t/hiện);
- Lưu: TTr, PTH.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Văn Hướng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 569/TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu569/TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2006
Ngày hiệu lực18/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 569/TTr hướng dẫn lập kế hoạch công tác năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 569/TTr hướng dẫn lập kế hoạch công tác năm 2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu569/TTr
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Hướng
        Ngày ban hành18/11/2006
        Ngày hiệu lực18/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 569/TTr hướng dẫn lập kế hoạch công tác năm 2007

           Lịch sử hiệu lực Công văn 569/TTr hướng dẫn lập kế hoạch công tác năm 2007

           • 18/11/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực