Công văn 5698/VPCP-ĐMDN

Công văn số 5698/VPCP-ĐMDN về phương án cổ phần hóa Công ty Tài chính Dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 5698/VPCP-ĐMDN phương án cổ phần hóa Công ty Tài chính Dầu khí


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 5698/VPCP-ĐMDN
V/v phương án cổ phần hóa Công ty Tài chính Dầu khí

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt ;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 113/TTr-NHNN ngày 04 tháng 10 năm 2007) về phương án cổ phần hóa Công ty Tài chính Dầu khí, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Công ty Tài chính Dầu khí thực hiện việc bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo đúng quy định của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 30%, một nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 15% vốn điều lệ.

2. Công ty Tài chính Dầu khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan.

3. Về tên gọi của Công ty sau khi cổ phần hóa, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4560/VPCP-ĐMDN ngày 16 tháng 08 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Công Thương;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn,
  Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
  Website CP, các Vụ: TH, DK, KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5698/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5698/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2007
Ngày hiệu lực08/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5698/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 5698/VPCP-ĐMDN phương án cổ phần hóa Công ty Tài chính Dầu khí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5698/VPCP-ĐMDN phương án cổ phần hóa Công ty Tài chính Dầu khí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5698/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành08/10/2007
        Ngày hiệu lực08/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5698/VPCP-ĐMDN phương án cổ phần hóa Công ty Tài chính Dầu khí

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5698/VPCP-ĐMDN phương án cổ phần hóa Công ty Tài chính Dầu khí

           • 08/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực