Công văn 5698/VPCP-KGVX

Công văn 5698/VPCP-KGVX năm 2016 về nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5698/VPCP-KGVX thu hút sử dụng có hiệu quả sinh viên học tập ở nước ngoài 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5698/VPCP-KGVX
V/v nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo, nhiều học sinh, sinh viên đi học tập ở nước ngoài bằng các nguồn kinh phí khác nhau (từ ngân sách nhà nước, học bổng của Chính phủ và cơ sở đào tạo nước ngoài, tự túc kinh phí), trong đó nguồn kinh phí tự túc của gia đình người học là chủ yếu. Đây là nguồn nhân lực quan trọng cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, học sinh, sinh viên học tập nước ngoài sau khi tốt nghiệp chưa phát huy tốt vai trò, khả năng của mình do chưa có các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực này. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phi hp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tổng thể và đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút, sử dụng có hiệu quả học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp đóng góp xây dựng đất nước; báo cáo Chính phủ trong phiên họp tháng 7 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TTK HĐGD, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TCCV, QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3). VM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5698/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5698/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2016
Ngày hiệu lực08/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5698/VPCP-KGVX thu hút sử dụng có hiệu quả sinh viên học tập ở nước ngoài 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5698/VPCP-KGVX thu hút sử dụng có hiệu quả sinh viên học tập ở nước ngoài 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5698/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành08/07/2016
        Ngày hiệu lực08/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5698/VPCP-KGVX thu hút sử dụng có hiệu quả sinh viên học tập ở nước ngoài 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5698/VPCP-KGVX thu hút sử dụng có hiệu quả sinh viên học tập ở nước ngoài 2016

              • 08/07/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/07/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực