Công văn 57/BXD-KTXD

Công văn 57/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 57/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư 0


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo TT số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án – Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội

Trả lời công văn số 30/CV-BQLDA ngày 13/3/0212 của ban quản lý dự án – Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm 2 phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì giá vật liệu gốc làm cơ sở điều chỉnh giá là giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng. Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo ở cùng thời điểm tương ứng thì lấy giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo ở cùng thời điểm tương ứng.

2. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố giá vật liệu xây dựng không phù hợp với thực tế (giá vật liệu xây dựng thực tế tại thời điểm thi công – Thời điểm điều chỉnh cao hơn so với giá vật liệu xây dựng được công bố) hoặc giá vật liệu không có trong thông báo hoặc công bố giá vật liệu thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp lệ (giá vật liệu trong hóa đơn phù hợp với giá thị trường) để xác định giá vật liệu xây dựng và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác.

3. Trường hợp có nhiều nhà thầu cùng thi công dự án tại một thời điểm thì có thể lấy giá vật liệu của nhà thầu có hóa đơn thấp nhất và được các bên thống nhất để làm cơ sở áp dụng điều chỉnh giá vật liệu.

Ban quản lý dự án – Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 57/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu57/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2012
Ngày hiệu lực26/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 57/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 57/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư 0


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 57/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư 0
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu57/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýPhạm Văn Khánh
        Ngày ban hành26/03/2012
        Ngày hiệu lực26/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 57/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư 0

           Lịch sử hiệu lực Công văn 57/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư 0

           • 26/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực