Công văn 57/BXD-QLN

Công văn số 57/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Công văn 57/BXD-QLN trả lời Sở Tài chính tỉnh Phú Yên


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/BXD-QLN
V/v: Trả lời Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

Ngày 17/12/2005, Sở Tài chính tỉnh Phú Yên có Công văn số 2203/STC-VG đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 22 của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định mức kinh phí cấp giấy chứng nhận và giao cho Uỷ ban nhân dân căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể. Quy định này nhằm tạo điều kiện triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Tại điểm 1.2 khoản 1 phần IX của Thông tư số 13/TT-BXD ngày 05/8/2005, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn nội dung nêu trên về nguyên tắc.

Đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh để cụ thể hoá vấn đề này theo thẩm quyền của mình trên cơ sở các quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT Bộ, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
đã ký 
Tống Văn Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 57/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu57/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2006
Ngày hiệu lực11/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 57/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 57/BXD-QLN trả lời Sở Tài chính tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 57/BXD-QLN trả lời Sở Tài chính tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu57/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTống Văn Nga
        Ngày ban hành11/01/2006
        Ngày hiệu lực11/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 57/BXD-QLN trả lời Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 57/BXD-QLN trả lời Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

           • 11/01/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực