Công văn 57/CNTT-VP

Công văn 57/CNTT-VP về xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015 do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 57/CNTT-VP xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015


BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 57/CNTT-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Giám đốc các Sở Tư pháp

Cục Công nghệ thông tin đang tiến hành xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan giai đoạn 2011-2015.

Để việc phát triển công nghệ thông tin trong toàn ngành được thống nhất và đồng bộ, Cục Công nghệ thông tin đề nghị các Sở Tư pháp:

+ Đề xuất xây dựng và triển khai các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung đối với các Sở Tư pháp;

+ Thông tin về các phần mềm, cơ sở dữ liệu có thể dùng chung hiện có tại Sở bao gồm: đơn vị xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu, tình hình và hiệu quả sử dụng… (ví dụ: phần mềm về trợ giúp pháp lý, quản lý quốc tịch, hộ tịch, lý lịch tư pháp…)

+ Đề xuất giải pháp, hỗ trợ, hướng dẫn của Bộ trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở và gửi về Cục Công nghệ thông tin chậm nhất là ngày 15 tháng 4 năm 2010 để Cục Công nghệ thông tin tổng hợp, xây dựng Kế hoạch và báo cáo Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định trước khi ban hành.

Xin cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 57/CNTT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu57/CNTT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2010
Ngày hiệu lực26/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 57/CNTT-VP

Lược đồ Công văn 57/CNTT-VP xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 57/CNTT-VP xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu57/CNTT-VP
        Cơ quan ban hànhCục Công nghệ thông tin
        Người kýNguyễn Tiến Dũng
        Ngày ban hành26/03/2010
        Ngày hiệu lực26/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 57/CNTT-VP xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 57/CNTT-VP xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015

              • 26/03/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực