Công văn 570/TCT-TNCN

Công văn 570/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 570/TCT-TNCN năm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 570/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9551/CT-TTHT ngày 20/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ phân chia di sản thừa kế là bất động sản của ông Quách Vọng Thắng (Đ/c số 222 - Bình Tiên - phường 4 - quận 6 - thành phố HCM), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 642 của Bộ luật Dân sự quy định việc từ chối nhận di sản như sau: “1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản. 3. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế”.

Tại khoản 1 Điều 684 của Bộ luật Dân sự quy định phân chia di sản theo di chúc như sau “1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...”.

Tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định thu nhập được miễn thuế như sau: “Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau”.

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ kèm theo công văn, ông Quách Vọng Thắng và 4 đồng thừa kế (là con Ông Thắng) nhận được di sản thừa kế theo di chúc của bà Quách Vạn Niên là chị ruột ông Quách Vọng Thắng. Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày mở thừa kế (ngày bà Niên mất) ông Thắng và các đồng thừa kế không thực hiện thủ tục từ chối nhận thừa kế do đó ông Thắng và các đồng thừa kế (là con Ông Thắng) Quách Đại Thanh Thế, Quách Đại Thanh Hùng, Quách Đại Thanh Dũng, Quách Đại Hồng Anh được coi là đồng ý nhận thừa kế theo quy định tại Điều 642 Bộ Luật dân sự. Do di chúc không xác định phần thừa kế của từng người nên tài sản thừa kế được chia đều cho từng thừa kế theo quy định tại Điều 684 Bộ Luật dân sự; Vì vậy:

- Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế TNCN) của ông Quách Vọng Thắng và 4 đồng thừa kế (là con Ông Thắng) Quách Đại Thanh Thế, Quách Đại Thành Hùng, Quách Đại Thanh Dũng, Quách Đại Hồng Anh hưởng di sản thừa kế theo di chúc của bà Quách Vạn Niên để lại được xác định theo quy định tại Điều 684 của Bộ luật Dân sự; Ông Quách Vọng Thắng được miễn thuế TNCN, các đồng thừa kế khác nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế quà tặng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật thuế TNCN.

- Trường hợp sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với thu nhập nhận được từ thừa kế, các cá nhân tiếp tục thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo tỷ lệ thỏa thuận thì cơ quan thuế căn cứ vào văn bản thỏa thuận này để xác định nghĩa vụ nộp thuế TNCN của từng cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Quách Vọng Thắng (đ/c: số 222 - Bình Tiên - phường 4 - quận 6 - thành phố HCM);
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vi Văn Doanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 570/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu570/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 570/TCT-TNCN năm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 570/TCT-TNCN năm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu570/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVi Văn Doanh
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 570/TCT-TNCN năm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản

             Lịch sử hiệu lực Công văn 570/TCT-TNCN năm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế là bất động sản

             • 26/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực