Công văn 5703/VPCP-KTN

Công văn 5703/VPCP-KTN năm 2014 thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5703/VPCP-KTN 2014 Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5703/VPCP-KTN
V/v triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh.

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Quốc phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Công văn số 3920/UBND-XD1 ngày 18 tháng 7 năm 2014) và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 8743/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014) về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh (Dự án) như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại các Văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với (Nhà đầu tư tiềm năng) Liên danh Tổng Công ty Cảng hàng không Hàn Quốc, Công ty TNHH Joinus Việt Nam và Công ty TNHH Posco E&C tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án theo hình thức Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT) để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của Dự án.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải và Quốc phòng và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; đồng thời, tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Dự án bao gồm cả việc lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện Dự án theo hình thức BOT theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5703/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5703/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2014
Ngày hiệu lực29/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5703/VPCP-KTN 2014 Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5703/VPCP-KTN 2014 Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5703/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành29/07/2014
        Ngày hiệu lực29/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5703/VPCP-KTN 2014 Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5703/VPCP-KTN 2014 Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Ninh

              • 29/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/07/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực