Công văn 5709/BNV-VTLTNN

Công văn 5709/BNV-VTLTNN năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5709/BNV-VTLTNN 2017 lập hồ sơ giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5709/BNV-VTLTNN
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Ch thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phvề tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện các nhiệm v sau đây:

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị đến các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp.

2. Xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung của Chỉ thị và tổ chức thực hiện kế hoạch.

3. Ban hành các văn bản hướng dẫn về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan trong đó yêu cầu tất cả các cơ quan; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ công việc. Hàng năm đưa nội dung lập hồ sơ công việc thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với công chức, viên chức.

4. Tăng cường kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn chuyên đề việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Tùy theo tình hình thực tế của các cơ quan, tổ chức để mở các lớp tập huấn cho phù hợp, việc tập huấn phải đảm bảo tất cả công chức, viên chức, người lao động tham gia vào quá trình giải quyết công việc và hình thành nên hồ sơ tài liệu đều được phổ biến các quy định của pháp luật cũng như hướng dẫn trực tiếp việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động nghiên cứu để đảm bảo chậm nhất đến năm 2020 hoàn thành việc ban hành Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ.

6. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức bố trí kinh phí để giải quyết dứt điểm tài liệu tồn đọng, bó gói từ năm 2015 trở về trước, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả công tác chỉnh lý tài liệu.

7. Bố trí kho lưu trữ, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu bảo quản an toàn tài liệu và khai thác, phục vụ có hiệu quả tài liệu lưu trữ.

Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 35/CT-TTg và hướng dẫn tại Công văn này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng (đ
b/c);
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường;
- Vụ Tổng h
p - Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CVTLTNN (
10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5709/BNV-VTLTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5709/BNV-VTLTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5709/BNV-VTLTNN

Lược đồ Công văn 5709/BNV-VTLTNN 2017 lập hồ sơ giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5709/BNV-VTLTNN 2017 lập hồ sơ giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5709/BNV-VTLTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTriệu Văn Cường
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5709/BNV-VTLTNN 2017 lập hồ sơ giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5709/BNV-VTLTNN 2017 lập hồ sơ giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

             • 30/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực