Công văn 5709/TCT-DNL

Công văn 5709/TCT-DNL năm 2017 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5709/TCT-DNL 2017 khai nộp thuế giá trị gia tăng tập trung


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5709/TCT-DNL
V/v khai, nộp thuế GTGT tập trung

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Công ty c
phần Chứng khoán MB.
(Địa chỉ: Tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 68574/CT-TTHT ngày 20/10/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội và công văn s 513/2017/MBS-CV ngày 14/9/2017 của Công ty Cổ phần chứng khoán MB đề nghị được khai, nộp thuế GTGT tập trung tại Trụ sở chính. Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

"1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc...

c. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Tại Điểm 1 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

“1. Phương pháp khu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ...”.

Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“b) Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp kê khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp".

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty cổ phn Chứng khoán MB thực hiện đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT cho chi nhánh phụ thuộc theo hướng dẫn tại Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Trường hợp chi nhánh phụ thuộc ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi Công ty cổ phần Chứng khoán MB đóng trụ sở chính thì Công ty thực hiện khai thuế GTGT cho cả chi nhánh phụ thuộc, trừ trường hợp đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu kê khai, nộp thuế riêng theo hướng dẫn tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp chi nhánh phụ thuộc ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi Công ty cổ phần Chứng khoán MB đóng trụ sở chính thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, về phương pháp tính thuế GTGT của các chi nhánh thì thực hiện đăng ký theo quy định tại Điểm b, Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính. Nếu chi nhánh phụ thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phn Chứng khoán MB được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, KK (TCT);
- Web
site TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5709/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5709/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực12/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5709/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 5709/TCT-DNL 2017 khai nộp thuế giá trị gia tăng tập trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5709/TCT-DNL 2017 khai nộp thuế giá trị gia tăng tập trung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5709/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành12/12/2017
        Ngày hiệu lực12/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5709/TCT-DNL 2017 khai nộp thuế giá trị gia tăng tập trung

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5709/TCT-DNL 2017 khai nộp thuế giá trị gia tăng tập trung

            • 12/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực