Công văn 5710/TCHQ-VP

Công văn 5710/TCHQ-VP hướng dẫn nội dung liên quan đến “đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019ˮ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5710/TCHQ-VP 2019 đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5710/TCHQ-VP
V/v hướng dẫn nội dung liên quan đến “đánh giá chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực hải quan năm 2019ˮ

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 4788/TCHQ-VP ngày 25/7/2019 về việc đánh giá chi phí tuân thủ TTHC trong lĩnh vực hải quan năm 2019, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố một số nội dung như sau:

1. Tổng hợp dữ liệu

Trên cơ sở thông tin doanh nghiệp trả li đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổng hợp dữ liệu theo mẫu (được gửi vào địa chỉ hòm thư của các Cục Hải quan).

2. Tổ chức phỏng vấn

- Căn cứ việc tổng hợp dữ liệu đánh giá, phân tích xác định các thủ tục cần thiết tổ chức phỏng vấn để củng cố dữ liệu.

- Phối hợp với chi nhánh Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp, Chi hội doanh nghiệp trên địa bàn (nếu có) để tổ chức phỏng vấn doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp dịch vụ xuất nhập khẩu, doanh nghiệp tư vấn về thủ tục xuất nhập khẩu; Cán bộ, công chức trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

- Bảng hỏi phỏng vấn được gửi vào hòm thư điện tử để các đơn vị có cơ sở thực hiện.

3. Báo cáo kết quả đánh giá.

Sau khi tổng hợp dữ liệu và tổ chức phỏng vấn, các đầu mối thực hiện đánh giá chi phí tuân thủ tại các Cục Hải quan thực hiện tổng kết và đánh giá rút kinh nghiệm quá trình triển khai, lập báo cáo kết quả gửi Tổng cục (mẫu báo cáo gửi hòm thư của Cục Hải quan).

Thông tin chi tiết liên hệ đầu mối: đ/c Hoàng Thị Hồng Cường, số điện thoại cơ quan: 024.39440833/8335, số điện thoại di động: 0904442329, email: cuonghth@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan, tỉnh thành phố biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP, CCHĐH(2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Hồ Thị Hạnh

 

Thuộc tính Công văn 5710/TCHQ-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5710/TCHQ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2019
Ngày hiệu lực06/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5710/TCHQ-VP

Lược đồ Công văn 5710/TCHQ-VP 2019 đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5710/TCHQ-VP 2019 đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5710/TCHQ-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHồ Thị Hạnh
        Ngày ban hành06/09/2019
        Ngày hiệu lực06/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5710/TCHQ-VP 2019 đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5710/TCHQ-VP 2019 đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

              • 06/09/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/09/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực