Công văn 5712/VPCP-QHQT

Công văn số 5712/VPCP-QHQT về việc bổ sung danh mục dự án VPEG của Bộ Tài nguyên và môi trường do Chính phủ Canada viện trợ vào Danh mục tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 5712/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án VPEG của Bộ Tài nguyên và môi trường do Chính phủ Canada viện trợ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5712/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung danh mục dự án VPEG của &MT do Chính phủ viện trợ vào Danh mục tài trợ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6696/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 9 năm 2007) về việc bổ sung danh mục Dự án Quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh của Việt Nam (VPEG) của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA Canada), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Dự án Quản lý Nhà nước về môi trường cấp tỉnh của Việt Nam (VPEG) của Bộ Tài nguyên và Môi trường vào Danh mục tài trợ chính thức.

2. Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định, phê duyệt và quản lý, thực hiện dự án nêu trên theo các quy định của Nghị định của Chính phủ số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức và Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Phần vốn đối ứng trong nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường tự cân đối trong ngân sách hàng năm của Bộ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
các Vụ: KTTH, KG, TH, Webiste CP;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5712/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5712/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2007
Ngày hiệu lực09/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5712/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 5712/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án VPEG của Bộ Tài nguyên và môi trường do Chính phủ Canada viện trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5712/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án VPEG của Bộ Tài nguyên và môi trường do Chính phủ Canada viện trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5712/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành09/10/2007
        Ngày hiệu lực09/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5712/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án VPEG của Bộ Tài nguyên và môi trường do Chính phủ Canada viện trợ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5712/VPCP-QHQT bổ sung danh mục dự án VPEG của Bộ Tài nguyên và môi trường do Chính phủ Canada viện trợ

           • 09/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực