Công văn 5712/VPCP-QHQT

Công văn 5712/VPCP-QHQT về đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ với Buốc-ki-na Pha-xô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5712/VPCP-QHQT đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5712/VPCP-QHQT
V/v: Đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ với Buốc-ki-na Pha-xô

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 2939/TTr-BNG-LS ngày 02 tháng 8 năm 2010 về việc phê duyệt dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ với Buốc-ki-na Pha-xô, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Buốc-ki-na Pha-xô về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ ngành có liên quan đàm phán và ủy quyền lãnh đạo Bộ Ngoại giao ký kết Hiệp định trên với đại diện Chính phủ nước Buốc-ki-na Pha-xô.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Công văn 5712/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5712/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2010
Ngày hiệu lực16/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5712/VPCP-QHQT đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5712/VPCP-QHQT đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5712/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành16/08/2010
        Ngày hiệu lực16/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5712/VPCP-QHQT đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5712/VPCP-QHQT đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực

              • 16/08/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/08/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực