Công văn 5714/VPCP-KGVX

Công văn 5714/VPCP-KGVX năm 2016 về kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5714/VPCP-KGVX tổ chức tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5714/VPCP-KGVX
V/v kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thc hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 98/TTr-BVHTTDL ngày 09 tháng 6 năm 2016, ý kiến các Bộ, cơ quan: Tài chính (Công văn số 7032/BTC-HCSN ngày 24 tháng 5 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2104/BTNMT-TĐKHTT ngày 01 tháng 6 năm 2016), Giao thông vận tải (Công văn số 6080/BGTVT-ATGT ngày 31 tháng 5 năm 2016), Công an (Công văn số 1269/BCA-V28 ngày 27 tháng 5 năm 2016), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Công văn số 723/TLĐ ngày 18 tháng 5 năm 2016), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Công văn số 2101/MTTW-BTT ngày 19 tháng 5 năm 2016), về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 98/TTr-BVHTTDL ngày 09 tháng 6 năm 2016.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa” chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình; trước khi tổ chức Hội nghị cần cơ bản hoàn thành dự thảo các n bản quy định, chỉ đạo cho phù hợp với tình hình mới, khắc phục những bất cập vừa qua; t chức Hội nghị toàn quốc theo kế hoạch, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên, cơ quan thành viên BCĐTW;
- Cục VHCS (B
VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5714/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5714/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2016
Ngày hiệu lực11/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5714/VPCP-KGVX tổ chức tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5714/VPCP-KGVX tổ chức tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5714/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành11/07/2016
        Ngày hiệu lực11/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5714/VPCP-KGVX tổ chức tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5714/VPCP-KGVX tổ chức tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2016

              • 11/07/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/07/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực