Công văn 5715/VPCP-QHQT

Công văn số 5715/VPCP-QHQT về việc kết quả rà soát các điều ước quốc tế về kinh tế - thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 5715/VPCP-QHQT kết quả rà soát các điều ước quốc tế kinh tế - thương mại


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5715/VPCP-QHQT
V/v kết quả rà soát các điều ước quốc tế về kinh tế -thương mại

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
Bộ Công Thương;
-
Bội chính.

 Xét đnghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 3199/BC-BNG-LPQT ngày 17 tháng 9 năm 2007) về kết quả rà soát việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về kinh tế-thương mại với các nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau :

 - Đồng ý các kiến nghị nhằm tăng cường rà soát, đánh giá và đôn đốc việc triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về kinh tế-thương mại nêu tại công văn nói trên của Bộ Ngoại giao.

 - Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các quan liên quan soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các điều ước quốc tế về kinh tế- thương mại trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
  Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5715/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5715/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2007
Ngày hiệu lực09/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5715/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 5715/VPCP-QHQT kết quả rà soát các điều ước quốc tế kinh tế - thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 5715/VPCP-QHQT kết quả rà soát các điều ước quốc tế kinh tế - thương mại
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu5715/VPCP-QHQT
                Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
                Người kýNguyễn Xuân Phúc
                Ngày ban hành09/10/2007
                Ngày hiệu lực09/10/2007
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Lĩnh vực khác
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật14 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản được căn cứ

                          Văn bản hợp nhất

                            Văn bản gốc Công văn 5715/VPCP-QHQT kết quả rà soát các điều ước quốc tế kinh tế - thương mại

                            Lịch sử hiệu lực Công văn 5715/VPCP-QHQT kết quả rà soát các điều ước quốc tế kinh tế - thương mại

                            • 09/10/2007

                              Văn bản được ban hành

                              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                            • 09/10/2007

                              Văn bản có hiệu lực

                              Trạng thái: Có hiệu lực