Công văn 5717/TCHQ-TXNK

Công văn 5717/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Dùng để đánh bóng bề mặt kim loại do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5717/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5717/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đại Dương OSS.
(Lô LE4, đường số 2, KCN Xuyên , xã Mỹ Hạnh Bắc, H. Đức Hòa, Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số 01-OSS/2019 ngày 23/08/2019 ca Công ty Cổ Phần Quốc Tế Đại Dương OSS đối với mặt hàng: Dùng để đánh bóng bề mặt kim loại. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018;

“1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khu (nếu có)ˮ.

Đối chiếu với quy định nêu trên, đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của công ty chưa đúng theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Hồ sơ không bao gồm tài liệu kỹ thuật, đồng thời chưa điền đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số để làm cơ sở ban hành thông báo xác định trước. Cụ thể: đơn đề nghị xác định trước không đánh dấu tại điểm 17 (Mẫu hàng hóa), điểm 19 (Tài liệu kỹ thuật), điểm 20 (Chứng thư giám định), điểm 21 (Tài liệu có liên quan), điểm 24 (Mã số đề nghị), điểm 25 (Cơ sở đề nghị). Thông tin tại điểm 7,8 chưa phù hợp do chưa nêu được tên gọi (điểm 7) và ký, mã hiệu hàng hóa (điểm 8).

Do đó, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ xác định trước mã số để Công ty hoàn thiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Huyền) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5717/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5717/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2019
Ngày hiệu lực06/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(11/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5717/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 5717/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5717/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5717/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐào Thu Hương
        Ngày ban hành06/09/2019
        Ngày hiệu lực06/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (11/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5717/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5717/TCHQ-TXNK 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

            • 06/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực